Ledelseskommunikation

Ledelseskommunikation er lederens vigtigste værktøj i hverdagen – og synonymt med ledelseskompetence. 

Skal du have succes og gennemslagskraft som leder, skal du kunne kommunikere, tolke og skabe mening i enhver sammenhæng og over for enhver medarbejder. Det stiller ikke alene store krav til dine kommunikationskompetencer, men også til dine personlige og menneskelige kompetencer. Ønsker du at tage ejerskab på kommunikationsopgaven og tænke din egen person ind i udfordringen, så er dette kursus noget for dig.

 

Forløb

Teori, øvelser, gruppediskussioner og tæt interaktion med de øvrige kursusdeltagere giver dig mulighed for at forholde dig proaktivt til både de faglige og personlige aspekter af ledelseskommunikationen.

 

Du får mulighed for at diskutere og herigennem afprøve dine holdninger, værdier og udfordringer med ledelseskommunikation, og du får konkrete værktøjer, der kan hjælpe dig i de fleste ledelsessituationer. Kurset afvikles over to dage og kræver stort personligt engagement.

 

Inden kurset slutter, får du mulighed for at formulere en personlig handlingsplan med mål for din egen ledelseskommunikation og -rolle.

 

Indhold

Kurset fokuserer på din lederrolle og dine indsatsområder i forhold til ...

Vis mere

... nogle af de vigtigste kommunikationsudfordringer. Vi benytter en række konkrete ledelses- og kommunikationsværktøjer.

Kurset sætter fokus på blandt andet:

Ledelsessystemet som fundament for effektiv ledelseskommunikation

Virksomhedens ledelsesgrundlag som retningsgivende for det daglige arbejde

Din kommunikationsopgave som leder

Dit personlige fundament

Din ambition som leder

Den løbende kontakt

Solid forventningsafstemning

Situationsbestemt kommunikation

Feedback

Motivation og modstand

Din handlingsplan

 

Målgruppe

Dette kursus henvender sig til ledere, der ønsker at tage fuldt ansvar for kommunikationsopgaven, og som ønsker at udvikle både sig selv og deres kommunikation gennem en planlagt og målrettet tilgang til opgaven med afsæt i både egen og medarbejderes personlighed.

 

Tidligere deltagere har blandt andet været fra følgende virksomheder: Agnitio, Fighter Wing Skrydstrup, Statens IT, Coloplast A/S og LandbrugsMedierne.

 

Dit udbytte

På kurset Ledelseskommunikation får du forståelse for din rolle som kommunikator samtidig med, at du får indsigt i, hvad der virker og ikke virker i forskellige sammenhænge. Du bliver bevidst om dine egne styrker, begrænsninger og udfordringer, og du får værktøjer til at afkode dine medarbejderes behov og adfærd, så du fremover kan kommunikere kompetent og målrettet med både den enkelte og gruppen. Inden du tager hjem, har du identificeret dine egne udviklingsområder, ligesom du har sat konkrete mål for din ledelseskommunikation.

 

Du lærer blandt andet at:

tænke din kommunikationsrolle ind i ledelsessystemet og ledelsesgrundlaget i din virksomhed

se dig selv som kommunikator med ansvar for egne virkemidler, værdier og visioner

forstå vigtigheden af at sætte ledelses- og meningsmæssig retning for dine medarbejdere

undersøge dit personlige fundament

træde i karakter som leder og kommunikator på samme tid

tage ansvar for din ledelseskommunikation

gøre lederkommunikation til et vigtigt og magtfuldt værktøj til at håndtere relationer, skabe forandringer, sætte retning, inspirere og motivere og opnå forretningsmæssige resultater.

Ledelseskommunikation

Eksklusiv moms.

Efter aftale / Kontakt for pris

Hvis du har valgt Efter aftale, kan du udfylde formularen nedenfor og så vender vi tilbage til dig og aftaler nærmere.

Om leverandøren

fL står for Center for Ledelse. Vi er et ledelseshus, og det betyder, at vi udbyder det fulde spektrum af ydelser, der skal til for at udvikle ledere og organisationer. Nu og i fremtiden.

CfLs formål er at løfte ledelseskvaliteten i Danmark, og det unikke ved CfL er, at vi er ejet medlemmerne. Alle virksomheder - private såvel som offentlige - kan blive medlem.

CfL er en non-profit organisation. Som medlem bliver din organisation en del af CfL-Community, der udgør kernen i CfL.

Har du spørgsmål?

Hvis du har yderligere spørgsmål til dette produkt eller ønsker at få fremsendt materiale i forbindelse med produktet, er du velkommen til at benytte kontaktformularen herunder.