Eksekvering - fra tanke til handling

Værdien af det strategiske arbejde hænger tæt sammen med virksomhedens evne til at eksekvere og få strategien ført ud i praksis. CfLs seneste undersøgelse om Eksekvering viser med al tydelighed, at danske virksomheder har store udfordringer med eksekvering.

Forklaringerne for manglende eksekvering kan være mange: uklar strategi, manglende vision og retning, målstyring, forankring, organisatorisk sammenhængskraft og handlekraft og helt grundlæggende måske en manglende eksekveringskultur og ledelsesmæssigt fokus.

Så hvordan undgår man disse faldgruber og barrierer i eksekveringen og får tænkt eksekveringen ind i det strategiske arbejde fra start? Hvordan kan man arbejde med ”enkle regler” til understøttelse af sin daglige eksekveringsevne?

 

Målgruppe

Erfarne ledere og topledere, der ønsker inspiration, konkrete værktøjer og sparring indenfor den strategiske eksekveringsevne i deres organisationer.

 

Indhold og form

Formen vil være et mix mellem oplæg, erfaringsudveksling og nærværende øvelser.

 

Dit udbytte

Du vil få inspiration, konkrete værktøjer og værdifuld erfaringsudveksling med andre, indenfor den essentielle strategiske eksekveringsevne. 

De emner og områder I kommer til at arbejde med er:

  • Klarhed i vision, retning og strategi
  • Organisatorisk sammenhæng og handlekraft
  • Oplevede barrierer i eksekveringen
  • Målstyring, forankring og opfølgning
  • Beslutningsprocesser og virksomhedskultur
  • Forandringsledelse
  • Enkle regler

Vis mere

fL står for Center for Ledelse. Vi er et ledelseshus, og det betyder, at vi udbyder det fulde spektrum af ydelser, der skal til for at udvikle ledere og organisationer. Nu og i fremtiden.

CfLs formål er at løfte ledelseskvaliteten i Danmark, og det unikke ved CfL er, at vi er ejet medlemmerne. Alle virksomheder - private såvel som offentlige - kan blive medlem.

CfL er en non-profit organisation. Som medlem bliver din organisation en del af CfL-Community, der udgør kernen i CfL.

Eksekvering - fra tanke til handling

Eksklusiv moms.

Efter aftale / Kontakt for pris

Hvis du har valgt Efter aftale, kan du udfylde formularen nedenfor og så vender vi tilbage til dig og aftaler nærmere.

Har du spørgsmål?

Hvis du har yderligere spørgsmål til dette produkt eller ønsker at få fremsendt materiale i forbindelse med produktet, er du velkommen til at benytte kontaktformularen herunder.