Ventilation fra A til Z – København


Modul A


(kursus 21002 A) Tirsdag den 17. august – torsdag den 19. august 2021, kl. 8.30-16.30


Modul B


(kursus 21002 B) Tirsdag den 14. september – torsdag den 16. september 2021, kl. 8.30-16.30

Formål


En meget hård konkurrencesituation – kombineret med Bygningsreglementets krav til lavt energiforbrug og forbedret indeklima – stiller ekstra store krav til medarbejdernes kundskaber på ventilationsområdet, og det gælder både inden for rådgivnings-, udførelses- og forvaltningsområdet.


En sagsbehandler kan naturligvis uddannes i jobbet, men det er en langsommelig og besværlig proces, der lægger beslag på firmaets øvrige og ofte travle medarbejdere – og så opstår undertiden unødvendige og meget bekostelige fejl.

Indhold


Kurset giver en komplet sammenhængende basalviden i faget ventilation, så deltagerne eventuelt i forbindelse med yderligere specialkurser samt intern uddannelse kan blive dygtige og effektive sagsbehandlere.


Kurset veksler mellem indlæring gennem forelæsninger, diskussioner og opgaveregning. Det er sammensat af to moduler af tre dages varighed hver. Programmet er udformet således, at der er en kontinuerlig linie for alle seks dage ...

Vis mere

... i begge moduler.

Kursusdeltagere vil i løbet af kurset opnå:

 • Grundlæggende indføring i ventilationsteknikken
 • Opdatering af viden med input fra nyeste forskning
 • Grundig indføring i de nødvendige værktøjer
 • Teoretisk og praktisk indfaldsvinkel til specifik problemløsning
 • Via opgaveregning trænes den praktiske brug af teorien

Alle, der deltager i hele kurset, vil modtage et kursusbevis.

Udtalelser fra tidligere deltagere:


“God introduktion til grundlæggende begreber og løsninger” . Benny Jensen, Produktionstekniker, Scanpipes A/S
“Super godt kursus – virkelig dygtig undervisning og har fået en dybere forståelse af emnet” . Tina Borch, Intern daglig leder, Systemair A/S

Modul A: Indeklima, dimensioneringsgrundlag og luftbevægelser

 • Termisk, atmosfærisk og akustisk indeklima
 • Klimaanalyse
 • Helhedsorienteret projektering
 • Bygningsreglement og normer
 • Lufts tilstandsændring og “IX- Diagrammet” samt bestemmelse af volumenstrømme
 • Ventilationssystemer
 • Luftstrømninger i rum, inkl. naturlig/hybrid ventilation
 • Armaturer
 • Punktudsugning

Modul B: Projektering, installation og drift

 • Projekteringsgrundlag
 • Kanalsystemet
 • Dimensionering af komponenter
 • Ventilatorer, pumper og motorer
 • Støj i ventilationsanlæg
 • Energiforbrug
 • Livscyklusbaseret projektering (LCC/LCA)
 • Anlægs- og driftsøkonomi
 • Måling på ventilationsanlæg
 • Automatik, regulering, indregulering
 • Driftsinstruktion, vedligehold og kvalitetskontrol

Målgruppe og forudsætninger


Deltagerne i kurset forventes at have en almen teknisk viden, der f.eks. kan være erhvervet gennem en ingeniøruddannelse, eller for tekniske assistenters vedkommende, gennem nogle års relevant arbejde i branchen og en grundlæggende matematisk forståelse.


Det forudsættes, at deltagerne har de to gennemgående lærebøger Danvak-grundbog: ”Varme- og Klimateknik” og Danvak: ”Ventilationsteknik”. Begge kan købes gennem Danvaks boghandel. Lommeregner skal medbringes.


Der udleveres et fyldigt kompendium over alt gennemgået stof, opgaver og opgaveløsninger.

Kursusleder


Henrik Brohus på Modul A+B

Andre undervisere


Lars Nielsen på Modul A+B
Per Heiselberg på Modul A
Søren Aggerholm på Modul B


Kurset afholdes også i Vejle i april og maj måned 2021


 

Ventilation fra A til Z – København

Eksklusiv moms.

Efter aftale / Kontakt for pris

Hvis du har valgt Efter aftale, kan du udfylde formularen nedenfor og så vender vi tilbage til dig og aftaler nærmere.

Om leverandøren

Danvak er et fagligt netværk for professionelle inden for HVAC, energi og indeklima. Foreningen er et samarbejde mellem VVS Teknisk Forening og IDA HVAC, der er et fagteknisk selskab i Ingeniørforeningen IDA. Danvak arbejder for at højne medlemmernes kompetenceniveau gennem erfaringsudveksling, møder, kurser, konferencer og faglitteratur. Faglighed og netværk er omdrejningspunktet for Danvaks aktiviteter.

Har du spørgsmål?

Hvis du har yderligere spørgsmål til dette produkt eller ønsker at få fremsendt materiale i forbindelse med produktet, er du velkommen til at benytte kontaktformularen herunder.