IATA Packer Training

Formål

Kurset sætter deltageren i stand til at pakke og mærke emballager med farligt gods, efter IATA DGR.

Målgruppe

Medarbejdere, der pakker farligt gods i forbindelse med flytransport.

Indhold

 • Identifikation af farligt gods
 • Sikkerhedsdatabladet (pkt. 14)
 • IATA som dagligt opslagsværktøj
 • Ansvarsfordeling
 • Lempelser/undtagelser
 • Valg, pakning og mærkning af emballager
 • Pakkeinstruktioner
 • Håndtering af forsendelser
 • Transportdokumentet (anvendelse)
 • Sammenlæsning/adskillelse
 • Uheld og hændelser med farligt gods

Læringsudbytte


Viden
Kursisten kan redegøre for hvordan det afgøres om et produkt er farligt gods, sant for opbygningen af IATA DGR.


Færdigheder
Kursisten kan udføre pakning og mærkning af farligt gods til flytransport ved hjælp af relevante pakkeinstruktioner.


Kompetencer
Kursisten tager ansvar for opgaverne i forbindelse med afsendelse af farligt gods.


Forudsætninger
Alle kan deltage.
Da lovteksten er på engelsk, kræves godt kendskab til engelsk.


Lovgivning
Kurset medfører, at deltageren overholder kravet til en Category 2 uddannelse i ...

Vis mere

... IATA kapitel 1.5.


Kurset er udbudt af Bureau Veritas HSE Denmark A/S.

IATA Packer Training

Eksklusiv moms.

Efter aftale / Kontakt for pris

Hvis du har valgt Efter aftale, kan du udfylde formularen nedenfor og så vender vi tilbage til dig og aftaler nærmere.

Har du spørgsmål?

Hvis du har yderligere spørgsmål til dette produkt eller ønsker at få fremsendt materiale i forbindelse med produktet, er du velkommen til at benytte kontaktformularen herunder.