Mini MBA i Finans og Økonomi

En ambitiøs efteruddannelse til dig, der vil styrke dine resultater som leder eller medarbejder. Uddannelsen giver dig fuldt overblik over de finansielle og økonomiske begreber og sammenhænge - og øger dermed din gennemslagskraft og indflydelse på arbejdspladsen!

 

De 5 bedste grunde til at vælge vores Mini MBA i Finans og Økonomi!

 • Du vil blive undervist af danske CFO’s med erfaring fra større danske og internationale virksomheder
 • Du får en uddannelse over 6 måneder med intense undervisningsdage, øvelser og en afsluttende eksamen
 • Uddannelsens pensum består udelukkende af litteratur fra respekterede forfattere og forskere! Det har en værdi af 2.500 kr.
 • Du deltager i en studiegruppe, som kan styrke dit netværk og din karriere
 • Du bliver medlem af den eksklusive Aros Executive Club, der byder på gratis foredrag mv.

 

Sidder du i en stilling, hvor du burde have bedre styr på tallene?


Kommer din viden til kort, når talen falder på “zero based budgettering”, kaizen costing”, “WACC, NPV, DCF og IRR modeller” og “interne regnskaber”? Og giver det dig en ...

Vis mere

... snert af dårlig samvittighed, at du ikke har helt fod på det? Denne uddannelse giver dig alt, hvad du skal bruge af viden og værktøjer til at forstå de økonomiske og finansielle begreber og sammenhænge – og til at bidrage konstruktivt, når der tales om økonomi i ledergruppen eller med din ledelse.


 

Økonomisk indsigt skaber bedre resultater som leder!


Hvis du sidder som leder og fx er kommet fra en stilling i salg, produktion, marketing eller HR har du måske kun haft begrænset økonomisk indsigt og erfaring med regnskaber, compliance og risikovurdering. Og måske du bare tænker, at det heller ikke er dit bord. Men det kan være afgørende for både virksomhedens succes og din succes som leder, at du har 360 graders forståelse og indsigt i virksomhedens økonomiske formåen og finansielle temperatur. Du skal naturligvis ikke kende de økonomiske begreber så detaljeret som medarbejderne i økonomi, men du skal have et ordentlig fundament at stå på. Og det får du med denne uddannelse i økonomi og finans.


 

Hvad er en Mini MBA?


En Mini MBA er en mulighed for at udvide dit perspektiv og få et indblik et stort fagområde på relativt kort tid. I dette tilfælde over 6 måneder. Konceptet ‘Mini MBA’ har været brugt i store dele af verden gennem mere end 50 år.


Vores klassiske Mini MBA, Aros Mini MBA, er udviklet i tæt samarbejde med en af de førende tænkere inden for ledelse, nemlig professor i ledelse Steen Hildebrandt. For han ved om nogen, hvad der er krævet af en fuld MBA. Alle vores Mini MBA-uddannelser holder et højt fagligt niveau – samtidig med, at vi fokuserer hårdnakket på at have en positiv og mærkbar impact på din praksis.


 

Undervisning, øvelser, studiegrupper, pensum og eksamen – sådan er uddannelsen opbygget!


Uddannelsen er bygget op over 6 moduler fordelt over i alt 6 undervisningsdage på 6 måneder (altså ét modul og én undervisningsdag hver måned i 6 måneder). Forud for hver undervisningsdag skal du læse et pensum på cirka 150 sider. Og efter hver undervisningsdag får du nogle individuelle øvelser og skal mødes med din studiegruppe (både øvelser og studiegruppe er dog valgfri). Uddannelsen afsluttes med en lille eksamen. Læs mere om alt dette længere ned på siden (efter modulbeskrivelserne).


 

Du bliver medlem af den eksklusive Aros Executive Club


Som deltager på Mini MBA i Finans og Økonomi får du eksklusivt medlemskab af Aros Executive Club, hvor du efter din uddannelse bliver løbende opdateret på aktuelle emner. I Aros Executive Club vil du få adgang til foredrag og masterclasses med førende erhvervsledere og eksperter. Du vil få invitation til eksklusive arrangementer med ligesindede og tidligere deltagere på uddannelsen og fra vores øvrige Mini MBA-uddannelser. Og du vil få rig mulighed for networking med de øvrige medlemmer. Medlemskabet er gratis og inkluderet i uddannelsen.


 

 

Læs om de 6 moduler!

Modul 1: Regnskaber og økonomistyring


– Underviser: Claus Dennig Jespersen


 


På dette første modul foretager vi den brede indflyvning til hele feltet og dykker samtidig ned i noget af det meste centrale og grundlæggende for al snak om økonomi og finans, nemlig regnskaber og økonomistyring. Modulet giver dig en bred vidensmæssig platform, som du får brug for på de efterfølgende moduler.


 

Temaer, vi behandler på modulet:
 • Det interne regnskab vs. det eksterne regnskab
 • Stakeholders i interne regnskab og eksterne regnskab
 • Hvad er økonomiafdelingens ansvar, hvad er forretningens ansvar, og hvad er dit ansvar?
 • Holistisk økonomistyring
 • Økonomistyring i forskellige virksomhedstyper.

 

Modul 2: Regnskabsanalyse & compliance


– Underviser: Claus Dennig Jespersen


 


På dette modul får her helt styr på regnskabsbegreberne, og vi ser dybere på, hvad et regnskab kan fortælle os – men også på hvad et regnskab  ikke  viser.


Gennem undervisningen og læsningen op til modulet får du en øget forståelse for din virksomheds performance, muligheder og risici. Og efter modulet vil du være i stand til at gennemskue de fleste regnskaber. Og vigtigere endnu: Du vil være i stand til at foretage en hurtiganalyse af et regnskab og konkludere de 4-5 væsentligste udfordringer en given virksomhed har.


 

Temaer, vi behandler på modulet:

 • Regnskabets struktur og læsning
 • Sammenhæng mellem resultatopgørelse, balance og Cash Flow
 • CSR og bæredygtighedsregnskaber – og deres stigende betydning
 • Koncernregnskab vs. selskabsregnskab
 • Regnskabsklasser og deres brug
 • Skat, transfer pricing og selskabsskat
 • Going concern
 • Hurtiganalyse af et regnskab
 • Perioderegnskaber – børsnoterede og ikke børsnoterede selskaber.

 

Modul 3: Budgettering, planlægning & målsætningsstyring


– Underviser: Birgitte Krarup Sonne-Schmidt


 


Det er ikke usædvanligt, at budgetterne først bliver færdiggjort og afsluttet ind i det nye år.  Og det er ikke udsædvanligt, at ledelsen ikke tager ejerskab for budgetterne (for det er jo  økonomiafdelingen  der har udarbejdet budgettet). Det er heller ikke usædvanligt at blive spurgt om, hvorfor vi overhovedet laver et budget, da det alligevel ender i skuffen.


 


Med dette modul får du indblik budgettets berettigelse og den gode budgetproces. Vi kommer desuden omkring de forskellige budgetteringsmetoder.


Vi gennemgår den gode budget- og planlægningsproces  lige fra planlægning, interessenthåndtering, udarbejdelse og godkendelse. Med dette modul vil du blive klædt godt på til at udarbejde et solidt budget med ejerskab i organisationen eller blot din afdeling. Et budget, som fungerer som styrings- og beslutningsgrundlag for at opnå de fastlagte mål.


 

Temaer, vi behandler på modulet:
 • Hvem laver budgettet – økonomiafdelingen eller forretningen?
 • Forskellige budgetteringsprocesser: Traditionel kalenderdrevet budgettering, driver-based budgettering, zero-based budgettering, forecast-based budgettering, rullende forecasts, beyond budgetting og top-down vs. bottom-up
 • Balancebudgettering – ofte ikke prioriteret
 • Estimater i løbet af et regnskabsår
 • Forankring af budgettet
 • Faldgruber i forbindelse med budgetlægning.

 

Modul 4: Performance management, ledelsesrapportering & KPI’er


– Underviser: Birgitte Krarup Sonne-Schmidt


 


Hvis en virksomhed (eller din afdeling) styres uden af løbende rapportering, er der overhængende risiko for, at den styres i den forkerte retning eller helt mister retning og fremdrift! Med dette modul arbejder vi med de traditionelle redskaber til opfølgning på budgetter og planer, og styring via KPI’er. Modulet vil desuden omfatte redskaber til den løbende opfølgning via bl.a. standardrapporter og dashboards, og vi ser på hvordan den gode (og beslutningsunderstøttende) ledelsesrapport opbygges.


 

Temaer, vi behandler på modulet:
 • Ledelsesrapportering – et vigtigt styringsredskab
 • Stakeholders for intern rapportering: Bestyrelse og ejere, ledelsen og forretningen
 • Hvad kendetegner en god ledelsesrapport?
 • Definition af value drivers og KPI’er
 • Dashboards
 • Performance management og incitamentsprogrammer
 • P&L og balancerelaterede dele af performance management
 • Non-financial dele af ledelsesrapportering.

 

Modul 5: Investeringer, kapitalstrukturer & ejerformer


– Underviser: Henning Andersen Bröchner


 


På dette modul gennemgår vi karakteristika ved forskellige ejerformer, fx private equity, børsnotering og familieejerskab. Du får også en solid forståelse af, hvordan man vurderer investeringsmuligheder, herunder WACC, NPV, DCF og IRR modeller. Endelig får du en række værktøjer til at analysere og optimere et selskabs kapitalstruktur.


 

Temaer, vi behandler på modulet:
 1. Investeringer, kapitalstruktur og ejerformer
 2. Vurdering af investeringsforslag
 3. Regnskabsmæssig vs. operationel vurdering
 4. Hvad betyder kapitalstruktur, og kan den optimeres?
 5. Overblik over de forskellige ejerformer
 6. Hvordan gennemføres en børsnotering, og hvad betyder den?

 

Modul 6: Mergers & acquisitions samt strategi


– Underviser: Henning Andersen Bröchner


 


På dette sidste modul fokuserer på to vigtige områder: På koblingen mellem strategiplaner og økonomirapportering. Og på værdiskabelse gennem Mergers & Acquisitions (M&A).


 


Mange strategiplaner ender som planer, fordi der ikke bliver fulgt ordentligt op på dem. Og mange opkøb ender som fejltagelser, fordi det opkøbende selskab begår en række grundlæggende fejl. Modulet giver dig og din arbejdsplads hångribelige værktøjer til at undgå at ende i disse faldgruber.


 

Temaer, vi behandler på modulet:
 1. Hvordan måles strategiperformance, og hvorfor er det vigtigt?
 2. Opbygning af strategirapportering
 3. Elementer af kapitalstruktur
 4. Hvad betyder ”asset light”?
 5. Hvordan arbejder kapitalfonde i forhold til andre ejerstrukturer?
 6. Hvad er prisen på kapital – også kaldet WACC?
 7. Hvorfor købe selskaber eller fusionere (Mergers & Acquisitions)?
 8. Forskellige værdiansættelsesmodeller
 9. Hvordan defineres og måles synergier?
 10. Hvad er due diligence – og hvordan gennemføres den?

 

 

Fagligt stærkt pensum


Forud for hver af uddannelsens seks undervisningsdage vil du få cirka 150 sider, som du frit kan læse løbende i de frirum du har i måneden mellem hver af modulerne. Det lyder måske af meget, men det godt kan lade sig gøre. Også selvom du ikke er vant til at læse meget. Og også selvom du har meget travlt.


Pensum er på dansk og engelsk og består udelukkende af bøger, artikler og uddrag fra bøger af velrespekterede forfattere. Pensum og materiale indgår i prisen for uddannelsen, og det vil blive udleveret på din førtse undervinsingsdag. Pensum til første modul bliver tilsendt inden første dag, så du har god tid til at læse det. Tilmelder du dig tæt op ad uddannelsens start, og er du i tvivl om, hvorvidt du kan nå at modtage materialet til første dag? Så kontakt os på chat eller mail, og så finder vi en løsning.


Pensum er inkluderet i prisen.


 

Øvelser med udgangspunkt i dig!


For os handler uddannelsen om, at du får et reelt kompetenceløft. Og et nøgleelement i dette er, at du får konkret træning. Derfor har vi lagt øvelser ind mellem alle undervisningsdagene. Øvelserne handler alle om at relatere teorien og de nye værktøjer til dig og din arbejdsplads – så du og din arbejdsplads får fuldt udbytte af din uddannelse. Øvelserne er ikke obligatoriske, og du bestemmer selv, hvor meget arbejde, du lægger i dem. Øvelserne danner udgangspunkt for møderne med din studiegruppe (også valgfri).


 

Få masser af sparring i din studiegruppe


Vi inddeler de studerende i studiegrupper, der mødes 5-6 gange i løbet af uddannelsen. Studiegrupperne giver dig mulighed for at vende pensum og øvelser – og for at få masser af sparring på dit eget arbejde. Det er frivilligt, om du deltager i studiegruppen. Men vi anbefaler det, da det giver stort læringsudbytte.

Har du spørgsmål?

Hvis du har yderligere spørgsmål til dette produkt eller ønsker at få fremsendt materiale i forbindelse med produktet, er du velkommen til at benytte kontaktformularen herunder.

Mini MBA i Finans og Økonomi

Forhandler
AROS Kurser
Normalpris
29.500,00 kr
Udsalgspris
29.500,00 kr
Normalpris
Udsolgt
Pris pr. stk.
pr. 
Eksklusiv moms.

Efter aftale / Kontakt for pris

Hvis du har valgt Efter aftale, kan du udfylde formularen nedenfor og så vender vi tilbage til dig og aftaler nærmere.

Om leverandøren

AROS KURSER – Vejen til endnu mere begynder lige her.


Arbejdslivet er langt. Indimellem kræver det, at man tanker op, fornyer sig og nogle gange skifter
spor. Aros styrker netop din personlige udvikling. Vi minder dig om alt det, du allerede kan – og
giver dig næring til at nå nye mål. Personligt og professionelt. Med det samme og på længere sigt.
Kom, vær med og flyt dig. Vejen til endnu mere begynder lige her.

Det meningsfulde arbejdsliv
Aros handler om dig og det meningsfulde arbejdsliv. Vi gør op med samlebåndsuddannelser og tager
udgangspunkt i dine behov, forudsætninger og forventninger. Vores håndplukkede undervisere
har alle bevist deres værd – som fagpersoner og formidlere. Med fokus på praksis er de garantien
for håndgribelig viden, der virker ude i virkeligheden.97,9 procent af kursisterne oplever, at undervisningen bliver målrettet netop deres behov. Derfor
er vi ret sikre på din tilfredshed og værdien på dit CV. Det er værktøjer til hverdagen og vitaminer
til dit arbejdsliv. Til alt det, du vil – fra nu af.Læring i optimale omgivelser
Rammerne betyder nu engang noget for læringen, og vi gør os umage for at sikre optimale omgivelser.
I Aarhus afholder vi åbne kurser og uddannelsesforløb på det femstjernede Radisson Blu
Scandinavia Hotel – og i København i vores egne undervisningslokaler nær Amalienborg samt på det femstjernede hotel Marriott på Kalvebod Brygge.

Er I flere medarbejdere fra samme virksomhed, der trænger til ny inspiration og et kompetenceløft,
flytter vi gerne undervisningen ud til jer. Kontakt os på tlf. 70 278 279 for yderligere information
eller et konkret tilbud.

Har du spørgsmål?

Hvis du har yderligere spørgsmål til dette produkt eller ønsker at få fremsendt materiale i forbindelse med produktet, er du velkommen til at benytte kontaktformularen herunder.