ET LIV I BALANCE GENNEM UDVIKLING AF POSITIVE VANER


- hvordan du får mere ud af din tid og et større overskud på jobbet og i hverdagen


 


Det er et kursus i livskunst, hvor du kreerer din egen livskvalitet på et antistress-grundlag. 


 


MÅLGRUPPE


Kurset er for dig, der ønsker inspiration til at udnytte dit ekstraordinære potentiale, hvor du øger din effektivitet samtidig med, at du får mere overskud og livsglæde med det du gør. Det gælder såvel på jobbet som i privaten.


 


KURSET KORT FORTALT


På kurset lærer du, hvordan du skaber et liv i balance mellem din Gøren og Væren gennem udvikling af “Gode” vaner”. Kurset handler om, hvordan du kan toppræstere energiøkonomisk – mentalt og fysisk – ved at gøre tingene på måder, hvor du lader op, snarere end du med “Sure vaner” bliver tappet for energi eller nedbrydes af “Forfaldsvaner”.


 


Hvad lærer du på kurset:


 


•  På kurset lærer du, hvordan du aflærer ...

Vis mere

... uhensigtsmæssige eller ineffektive vaner, rutiner og adfærdsmønstre, og opbygger nye, som udløser flow eller  anvender andre "grønne energikilder", der samtidig styrker samarbejdet mellem din Gøren og Væren


•  Du får indsigt i dynamikken mellem Gøren og Væren set ud fra forskellige teoretiske perspektiver, og hvordan du arbejder med at udnytte denne dimension


•  Du lærer en række ”grønne energikilder” at kende, fx: flow, synergi, rytme og resonans, og hvordan du kan omsætte dem i praksis på en berigende måde i dit eget liv


• Endvidere lærer du, hvordan du kan anvende forstærkende hjælpeværktøjer, som fx: visualisering, fortællinger, perspektivmatching, navngivning, ændring af orientering, kalibrering af ambitionsniveauet, valg af optimale fokuspunkter, positiv mentalisering, m.m.


 


OM GØREN OG VÆREN


Kurset indledes med et oplæg, der giver en teoretisk og praktisk indføring i Gøren & Væren modellen, og om hvilke inspirationskilder modellen bygger på. Bl.a. den nyeste hjerne- og stressforskning, som blot er to blandt mange kilder fra forskellige faglige og forskningsmæssige områder. Endvidere vil følgende emner blive behandlet:


•  Anvendelse af Gøren (G) og Værens (V) betragtninger i dit arbejds- og hverdagsliv 


•  Kroppen, følelser og tanker som barometerfor for balancen mellem din G og V


•  Dit personlige balancepunkti konkrete aktiviteter


•  Stressoverbelastningens betydning for funktionen mellem din G og V


 


OM VANER & RUTINER OG GRØN ENERGI


På kurset vil du få kendskab til en række forskningsbaserede hjælpeværktøjer med hvilke, du kan ændre og opbygge vaner, der er holdbare. Følgende emner vil også blive behandlet:


•  Hvordan du målformulerer, hvad din vane og rutine skal kunne


•  Hvordan du fra bunden af kan designe vaner og rutiner, der udløser  flow


• Hvordan du implementerer en ny vane, så den bliver holdbar


•  Hvordan du ændrer en dårlig vane, der er dybt rodfæstet og genstridig


•  Hvordan du generelt opgraderer dine vaner, så de understøtter en bæredygtig dynamik mellem din Gøren og Væren

ET LIV I BALANCE GENNEM UDVIKLING AF POSITIVE VANER

Eksklusiv moms.

Efter aftale / Kontakt for pris

Hvis du har valgt Efter aftale, kan du udfylde formularen nedenfor og så vender vi tilbage til dig og aftaler nærmere.

Om leverandøren

Arno Education er en uddannelses-, kursus- og konsulentvirksomhed, der ejes og drives af Arno Kaae.
Efter 25 års konsulent- og efteruddannelsesvirksomhed på Roskilde Universitet med mange gode og lærerige oplevelser, har Arno i 2017 valgt at etablere sin egen kursusvirksomhed på et visionært helhedsorienteret grundlag

Visionen er at tilbyde uddannelser og kurser, der befordrer et skabende og nærende samspil for dig og de fællesskaber, du er en del af. Dette på et anti-stress grundlag med Gøren & Væren på grøn energi.

Det gælder i forhold til:
* Hvordan vi i en stadig foranderlig verden som person og i fællesskaber finder dynamiske ståsteder, der understøtter vores nærvær, autenticitet og livskvalitet.
* Hvordan vi styrker og udvikler vores skabende kraft og det gensidige engagement i vores omgang og samspil med andre.
* Hvordan vi finder og frembringer ressourcerne i os selv og vækker dem hos andre.
 

Har du spørgsmål?

Hvis du har yderligere spørgsmål til dette produkt eller ønsker at få fremsendt materiale i forbindelse med produktet, er du velkommen til at benytte kontaktformularen herunder.