ADR-IMDG Læsning (trailer/container)


Målgruppe
Medarbejdere, der læsser CTU med farligt gods i forbindelse med vej- eller søtransport.


 


Formål
Kurset sætter deltageren i stand til at læsse, stuve og fastsurre farligt gods, efter ADR-konventionen og IMDG-Coden. Endvidere vil deltageren kunne vejlede kollegaer inden for søtransport.


 


Læringsudbytte


Viden
Kursisten kan redegøre for hvordan det afgøres om et produkt er farligt gods


Færdigheder
Kursisten kan udføre læsning, stuvning og surring af farligt gods på lastbiler eller i containere


Kompetencer
Kursisten tager ansvar for opgaverne i forbindelse med læsning af farligt gods


 


Indhold

 • Identifikation af farligt gods
 • Sikkerhedsdatabladet (pkt. 14)
 • IMDG-coden som dagligt opslagsværktøj
 • De enkelte aktørers ansvar
 • Uddannelsesbehov i virksomheden
 • Lempelser / undtagelser
 • Transportdokumentation (anvendelse)
 • Pakkeattest
 • Stuvning, pakning og adskillelse i containere
 • Uheld og hændelser med farligt gods
 • Højrisikogods

 

...

Vis mere

...
Forudsætninger
Alle kan deltage.


 


Varighed
Kurset varer 9,5 timer, der afholdes over to dage.


 


Lovgivning
Kurset medfører, at deltageren overholder uddannelseskravet i ADR kapitel 1.3 og IMDG kapitel 1.3


 


Eksamen
Prøveform: Elektronisk multiply choise
Varighed: 30 minutter
Bedømmelsesform: Bestået / Ikke bestået

ADR-IMDG Læsning (trailer/container)

Eksklusiv moms.

Efter aftale / Kontakt for pris

Hvis du har valgt Efter aftale, kan du udfylde formularen nedenfor og så vender vi tilbage til dig og aftaler nærmere.

Har du spørgsmål?

Hvis du har yderligere spørgsmål til dette produkt eller ønsker at få fremsendt materiale i forbindelse med produktet, er du velkommen til at benytte kontaktformularen herunder.