ADR Pakning, læsning og dokumentation


Målgruppe
Medarbejdere, der håndterer farligt gods i forbindelse med landevejstransport.


 


Formål
Kurset sætter deltageren i stand til at håndtere, pakke, afmærke forsendelser, samt kontrollere og udarbejde dokumentation til transport.


 


Læringsudbytte


Viden
Kursisten kan redegøre for hvordan det afgøres om et produkt er farligt gods


Færdigheder
Kursisten kan udføre pakning og mærkning, og udfylde relevante dokumenter ved transporter af farligt gods


Kompetencer
Kursisten tager ansvar for opgaverne i forbindelse med afsendelse af farligt gods


 


Indhold

 • Identifikation af farligt gods
 • Sikkerhedsdatabladet (pkt. 14)
 • Ansvarsfordeling
 • Lempelser / undtagelser
 • Valg, pakning og mærkning af emballager
 • Transportdokumenter (udfyldelse)
 • Pakkeattest
 • Skriftlige anvisninger
 • Sammenlæsning / adskillelse
 • Uheld og hændelser med farligt gods
 • Dansk national lovgivning
 • Højrisikogods

 


Varighed
12½ time over to dage

...

Vis mere

...
 


Lovgivning
Kurset medfører, at deltageren overholder uddannelseskravet i ADR kapitel 1.3.


 


Forudsætning
Alle kan deltage


 


Eksamen
Prøveform: Elektronisk multiply choise
Varighed: 30 minutter
Bedømmelsesform: Bestået / Ikke bestået

ADR Pakning, læsning og dokumentation

Eksklusiv moms.

Efter aftale / Kontakt for pris

Hvis du har valgt Efter aftale, kan du udfylde formularen nedenfor og så vender vi tilbage til dig og aftaler nærmere.

Har du spørgsmål?

Hvis du har yderligere spørgsmål til dette produkt eller ønsker at få fremsendt materiale i forbindelse med produktet, er du velkommen til at benytte kontaktformularen herunder.