en UDDANNELSE

Personlig relations- og kommunikationskompetencer

- Styrk dine kommunikations- og relationskompetencer


 


 


 

Med dette kursus får du en teoretisk indføring i relationstænkningen og mange praktiske værktøjer, som du kan anvende som leder i din personlige kommunikation på møder og i dit samspil med andre.

  • Du lærer, hvordan du kan  få en relation til at bære  og styrke den fremadrettet
  • Du får redskaber til at lykkes med din  kommunikation i udfordrende situationer
  • Du får indsigt i forskellige måder at  kommunikere på ud fra et autentisk ståsted
Modul 1 af 3  på Relationsuddannelsen.

 

Modulet kan tages som et selvstændigt kursus.

 

 

Team- og relationskompetencer

- Udvikl team- og relationskompetencer, der gør en forskel i rollen som leder


 

Mange potentielle ressourcer i et teamsamarbejde bliver aldrig udnyttet på grund af manglende team- og relationskompetencer i og omkring teamet.

• Kompetencer, som er befordrende for at skabe effektive relationer i teamet i form af socialkapital, hvor ...

Vis mere

... tillid, gensidig respekt og støtte er bærende for teamets udvikling og læreprocesser.

• Kompetencer der udgør forudsætningen for at forskelligheden ikke munder ud i destruktive konflikter, men bliver omsat til udvikling og læring i teamet.

• Kompetencer, der bidrager til at udløse teamets ekstraordinære potentiale, hvor to + to er mere end fire, i kraft af øget opfindsomhed, kreativitet og nytænkning, der styrker teamets ydeevne og trivsel.

• Kompetencer, der danner grundlaget for at teamet kan tage kvantespring i deres formåen, fremfor at blive offer for en overlevelseskultur med ufrugtbare konflikter og ineffektivitet.

Modul 2 af 3  på Relationsuddannelsen.

 

Modulet kan tages som et selvstændigt kursus.

 

 

Konflikt- og relationskompetencer

 

- Øg dine konflikt- og relationskompetencer


 


Kurset handler om håndtering af konflikter i et team, men vil indholdsmæssigt også behandle, hvordan du kan håndtere og komme positivt ud af de konflikter, som du selv er en del af.  Forstår man konfliktmekanismerne i teams og den tilsvarende værktøjskasse i at behandle og omsætte dem frugtbart, er det let at omsætte det til håndtering af egne konflikter med andre.


 

Laver man en grov opdeling af konflikter i relations- og opgavekonflikter, så vil opgavekonflikter i de fleste tilfælde være frugtbare i et team, mens relationskonflikter tager opmærksomheden fra opgaveløsningen:

• Uenighed og diskussion fungerer som vigtige korrektioner, som bidrag til enkeltpersoners og gruppers udvikling og ydeevne

• Relationskonflikter stjæler derimod et samarbejdes energi og opmærksomhed. De har en tendens til at udvikle sig, så de helt kan lamme den fælles opgaveløsning og ødelægge samarbejdsklimaet gode og bæredygtige relationer danner forudsætningen for at omsætte den konfliktende forskellighed i et samarbejde til fremdrift og udvikling. Som leder er dine konflikt- og relationskompetencer derfor af vital betydning for at kunne læse og understøtte en samarbejdsproces og relationsudvikling.

 

Modul 3 af 3  på Relationsuddannelsen.

 

Modulet kan tages som et selvstændigt kursus

en UDDANNELSE

Eksklusiv moms.

Efter aftale / Kontakt for pris

Hvis du har valgt Efter aftale, kan du udfylde formularen nedenfor og så vender vi tilbage til dig og aftaler nærmere.

Om leverandøren

Arno Education er en uddannelses-, kursus- og konsulentvirksomhed, der ejes og drives af Arno Kaae.
Efter 25 års konsulent- og efteruddannelsesvirksomhed på Roskilde Universitet med mange gode og lærerige oplevelser, har Arno i 2017 valgt at etablere sin egen kursusvirksomhed på et visionært helhedsorienteret grundlag

Visionen er at tilbyde uddannelser og kurser, der befordrer et skabende og nærende samspil for dig og de fællesskaber, du er en del af. Dette på et anti-stress grundlag med Gøren & Væren på grøn energi.

Det gælder i forhold til:
* Hvordan vi i en stadig foranderlig verden som person og i fællesskaber finder dynamiske ståsteder, der understøtter vores nærvær, autenticitet og livskvalitet.
* Hvordan vi styrker og udvikler vores skabende kraft og det gensidige engagement i vores omgang og samspil med andre.
* Hvordan vi finder og frembringer ressourcerne i os selv og vækker dem hos andre.
 

Har du spørgsmål?

Hvis du har yderligere spørgsmål til dette produkt eller ønsker at få fremsendt materiale i forbindelse med produktet, er du velkommen til at benytte kontaktformularen herunder.