Gode skalmurværkskonstruktioner


Øget krav til isolering og dagslysforhold har gjort, at der optræder flere og flere skader med
skalmurværkskonstruktioner.Kursets formål er at give deltagerne kendskab til de forhold, der skal tilgodeses ved projektering af
skalmurværkskonstruktioner, således at deltageren har en viden om, hvorledes en sund
teglfacade udformes. Kurset vil tage sit udspring i den viden og de erfaringer, der er med
projektering af murværk, herunder de problemstillinger der i særdeleshed bør iagttages.
Kurset vil indeholde teori, suppleret med eksempler, hvor baggrunden for de valgte løsninger
gives.
Kurset er opdelt, så der først gives en gennemgang af valg af materialer med fokus på de
faldgruber, man skal være opmærksom på ved skalmuren. Dernæst betragtes problemstillinger
som dilatationsfuger, bindere og konsoller, samt forhold som beregning af overliggere, murpiller
og fremspring. Afslutningsvis vil der være fokus på detaljer som sokkel‐, stern‐ og vinduesdetaljer


 


Emner
 Valg af materiale til en skalmur
 Placering af dilatationsfuger i skalmuren og evt. binderfri hjørner
 Fastlæggelse af antal bindere
 Tegloverliggere, teglbjælker og indspændingsmomenter
 Murværk båret af murværkskonsoller ...

Vis mere

...
 Smalle murpiller
 Fugearmering (armering i murværk)
 Fugtisolering (murpap mm)
 Vinduesdetaljer
 Sokkeldetaljer


 


Lektioner
1. Materialer og normgrundlag
2. Fuger og indbygningsdele
3. Armering og forstærkning
4. Beregninger nødvendigt for en skalmur
5. Detaljer for en skalmursudførelse

Har du spørgsmål?

Hvis du har yderligere spørgsmål til dette produkt eller ønsker at få fremsendt materiale i forbindelse med produktet, er du velkommen til at benytte kontaktformularen herunder.

Gode skalmurværkskonstruktioner

Forhandler
DKBI
Normalpris
5.300,00 kr
Udsalgspris
5.300,00 kr
Normalpris
Udsolgt
Pris pr. stk.
pr. 
Eksklusiv moms.

Efter aftale / Kontakt for pris

Hvis du har valgt Efter aftale, kan du udfylde formularen nedenfor og så vender vi tilbage til dig og aftaler nærmere.

Om leverandøren

Dansk Konstruktions- og Betoninstitut ejes af de største rådgivende ingeniørfirmaer og entreprenørselskaber. Aktionærerne er:

Alectia
COWI
Sweco Danmark
MT Højgaard
NCC Danmark
NIRAS
RAMBØLL
Instituttets hovedaktivitet er planlægning og gennemførelse af efteruddannelsesaktiviteter inden for byggeri og anlæg.

Kursusprogrammet tilrettelægges ud fra en målsætning om at dække byggebranchens behov for tekniske efteruddannelseskurser. Programmet planlægges i et tæt samarbejde med repræsentanter for aktionærfirmaerne.

Lærerkræfterne hentes primært blandt de samme firmaers specialister, men også fra andre firmaer, producenter, læreanstalter og institutter. Det tilstræbes, at lærerne repræsenterer såvel emnets teoretiske aspekter som dets tilpasning til hverdagens krav.

Planlægning og gennemførelse af forsknings- og udviklingsprojekter gennemføres, når der efter bestyrelsen skøn er behov herfor. Dette sker ligeledes i et samarbejde mellem aktionærfirmaerne. Dette sikrer, at projekterne er behovsbaserede og resultatorienterede. Resultaterne formidles ved udgivelse af rapporter og anvisninger samt ved indarbejdelse i kurserne.

Har du spørgsmål?

Hvis du har yderligere spørgsmål til dette produkt eller ønsker at få fremsendt materiale i forbindelse med produktet, er du velkommen til at benytte kontaktformularen herunder.