Dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner


Dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner G230Målgruppe
ProjekterendeFormål
Kursets formål er at sætte deltagerne ind i de regler,
der vedrører dokumentation og kontrol af bærende
konstruktioner svarende til de krav, der er i
bygningsreglementet. Kurset vil ikke i detaljer
beskrive alle regler, men give en indføring i og
forståelse af reglerne og deres opbygning, således at
deltagerne er i stand til at orientere sig i disse. En
væsentlig del af kurset er at give baggrundsreglerne
for bestemmelserne, for at forstærke forståelsen for
reglernes udformning og opbygning.
Kursets underviser har stor praktisk erfaring og har
været medforfatter på de fleste af de involverede
dokumenter.Kurset vil ved ansøgning om certificering kunne
anvendes som dokumentation for kvalifikationerne
angivet i §12 i Bekendtgørelse om
certificeringsordning for dokumentation af tekniske
forhold i bygningsreglementet.Indhold
Iht. Bygningsreglementet skal bærende
konstruktioner dokumenteres og kontrolleres.
Endvidere skal for visse konstruktioner være
tilknyttet en certificeret statiker. Reglerne er samlet
beskrevet ...

Vis mere

... forskellige steder. Udover selve
bygningsreglementet og disse vejledninger er
reglerne også beskrevet i DS/EN 1990 DK NA, anneks
B, SBi‐anvisning 271, DS 1140 og til dels
underliggende udførelsesstandarder samt
certificeringsbekendtgørelsen.Der er tale om et kompleks regelsæt, hvorfor der
gives et overblik over de regler, der gælder, således
at deltagerne er i stand til at navigere rundt mellem
disse.
Indledningsvis gennemgås byggelovens
bestemmelser og de administrative bestemmelser i
bygningsreglementet. Derefter gennemgås
væsentlige emner på tværs af ovennævnte
dokumenter.Kravene til konstruktionen og dens inddeling samt
organiseringen og opbygningen af dokumentation
behandles i detaljer, fx i forhold til rollerne for den
bygværksprojekterende og de afsnitsprojekterende,
valg af konstruktionsklasser og konstruktionsafsnit
mm.Krav til dokumentationen af konstruktionens
ydeevne, dvs. konstruktionsdokumentationen,
gennemgås i forhold til konstruktionsgrundlag og
selve de statiske beregninger. Herudover beskrives
håndtering af konstruktionsændringer og reglerne for
konstruktion som udført.Projektdokumentation gennemgås i forhold til
projektredegørelsen. Speciel fokus vil være på
kontrol af såvel projektering som udførelse, herunder
kontrolplaner og kontrolrapporter. For udførelsen vil
der være fokus på udvælgelse af de særlige
kontroller for udførelsen.Certificeringsordningen beskrives. Fokus vil være på
de certificerede statikeres virke.Emner
 Byggelovgivning
 Bygningsreglement og
certificeringsbekendtgørelse
 Konstruktioner; bygværk,
konstruktionsafsnit, grænseflader,
kompleksitet, erfaring, konstruktionsklasser
 Dokumentation; formål, opbygning, omfang,
hvilke konstruktioner, eksisterende
konstruktioner
 Organisering af projektering;
bygværksprojekterende,
afsnitsprojekterende
 Konstruktionsgrundlag
 Dokumentation af statiske beregninger, dvs.
konstruktionsdokumentationen
 Konstruktionsændringer
 Konstruktion som udført
 Statisk projektredegørelse
 Kontrol af projektering; kontrolplan og
kontrolrapport
 Kontrol af udførelse; kontrolplan og
kontrolrapport
 Certificeringsordning for statikere
 Certificerede statikeres virkeKursusmateriale
Kursusmateriale udgøres af de anvendte
præsentationer samt BR18, SBi 271, DS/EN 1990 DK
NA og DS 1140. Alene de anvendte præsentationer
udleveres, hvorfor deltagere selv må medbringe de
øvrige dokumenter til kurset.Underviser
Bent Feddersen, Rambøll

Har du spørgsmål?

Hvis du har yderligere spørgsmål til dette produkt eller ønsker at få fremsendt materiale i forbindelse med produktet, er du velkommen til at benytte kontaktformularen herunder.

Dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner

Forhandler
DKBI
Normalpris
5.300,00 kr
Udsalgspris
5.300,00 kr
Normalpris
Udsolgt
Pris pr. stk.
pr. 
Eksklusiv moms.

Efter aftale / Kontakt for pris

Hvis du har valgt Efter aftale, kan du udfylde formularen nedenfor og så vender vi tilbage til dig og aftaler nærmere.

Om leverandøren

Dansk Konstruktions- og Betoninstitut ejes af de største rådgivende ingeniørfirmaer og entreprenørselskaber. Aktionærerne er:

Alectia
COWI
Sweco Danmark
MT Højgaard
NCC Danmark
NIRAS
RAMBØLL
Instituttets hovedaktivitet er planlægning og gennemførelse af efteruddannelsesaktiviteter inden for byggeri og anlæg.

Kursusprogrammet tilrettelægges ud fra en målsætning om at dække byggebranchens behov for tekniske efteruddannelseskurser. Programmet planlægges i et tæt samarbejde med repræsentanter for aktionærfirmaerne.

Lærerkræfterne hentes primært blandt de samme firmaers specialister, men også fra andre firmaer, producenter, læreanstalter og institutter. Det tilstræbes, at lærerne repræsenterer såvel emnets teoretiske aspekter som dets tilpasning til hverdagens krav.

Planlægning og gennemførelse af forsknings- og udviklingsprojekter gennemføres, når der efter bestyrelsen skøn er behov herfor. Dette sker ligeledes i et samarbejde mellem aktionærfirmaerne. Dette sikrer, at projekterne er behovsbaserede og resultatorienterede. Resultaterne formidles ved udgivelse af rapporter og anvisninger samt ved indarbejdelse i kurserne.

Har du spørgsmål?

Hvis du har yderligere spørgsmål til dette produkt eller ønsker at få fremsendt materiale i forbindelse med produktet, er du velkommen til at benytte kontaktformularen herunder.