CI - Continuous Integration - Foundation

Kort om undervisningen


I softwareudvikling er Continuous Integration en betegnelse for en praksis, hvor udviklerne integrerer deres arbejde ofte, helst flere gange om dagen. Kvaliteten af de mange integrationer kontrolleres ved at have en (ellere flere) byggeserver(e) til at bygge og teste de mange integrationer, eksekvere statiske kodeanalyser, måle og profilere performance samt generere dokumentation ud fra source koden. Målet er med Continuous Integration, at øge softwarewarekvaliteten samt at sænke leveringstiden ved at skære ned på lange test- og fejlretningsperioder.

I dette kursus gennemgår vi, hvordan et udviklingsprojekt kan implementere de vigtigste teknikker knyttet til Continuous Integration. Kurset har en stærk hands-on orientering, hvor der veksles mellem præsentation af teori og arbejde på en case i praksis, sådan at deltagerne kommer hjem, ikke bare med nye ideer, men med en tillært praksis, der kan føres videre i det aktuelle udviklingsprojekt.


 

Indhold


Kurset gennemgår nedenstående discipliner og tools, men med fokus på principper, så deltagerne også vil være klædt på til at overføre ideerne til et andet tool i vedkommendes organisation.

 • Continuous Integration principper og best practices
 • Deployment pipelines 
 • Repository branching, merging from the IDE: Git Bitbucket
 • Automatisk build: Gradle og Docker
 • Deployment til Artifactory
 • Automatisk deployment
 • Release management
 • Statisk kodeanalyse: Findbugs, PMD m. fl.
 • Test-driven Development & Unit tests: JUnit, Spring, m.fl.
 • Automatiserede integrationstest: Spring Test.
 • Automatiserede funktionelle test til frontend: Selenium/BrowserStack
 •  
...

Vis mere

...

Forudsætninger


Det forudsættes, at deltagerne allerede har basalt kendskab til Git, SubVersion eller andet Source Control Management system, eksempelvis via kurset


 

 • Git - Versionsstyring med Git - Foundation

 


Kendskab til Maven/Ant eller Gradle er desuden en fordel. Kendskab til Maven kan fås gennem kurset


 

 • Apache - Maven - Foundation

 

 

Målgruppe


Kurset er henvendt til udviklere og arkitekter, der savner inspiration til / viden om, hvordan udviklingsmiljøer og testmiljøer bygges op efter moderne Continuous Integration-principper.


 

Efter kurset kan deltageren


 

 • Sikre en høj kodekvalitet, hvor fejl kan rettes og deployes hurtigt uden risiko for at introducere nye problemer.
 • Eksekvere automatiske test på en byggeserver.
 • Automatisere deployment til forskellige miljøer.
 • Foretage release management fra udvikling til produktion.
 • Har kendskab til Git, Git Bitbucket, Atlassian Bamboo, Docker og test frameworks til browsere.

 

Videre forløb


Hvis der efter kurset er behov for at gå mere i dybden med analysering af performance problemer, er kurset Java - Performanceoptimering - Foundation en mulighed. 

Derudover er kurset Java EE - Java Enterprise Edition 7 - Foundation relevant, hvis der i højere grad er brug for inspiration til arkitektur og design af applikationer.

CI - Continuous Integration - Foundation

Eksklusiv moms.

Efter aftale / Kontakt for pris

Hvis du har valgt Efter aftale, kan du udfylde formularen nedenfor og så vender vi tilbage til dig og aftaler nærmere.

Om leverandøren

Lund&Bendsen blev stiftet i 2001, som et knopskud på IT-Universitetet i København, og fungerer i dag som full-service kompetencepartner for en lang række af ambitiøse virksomheder med forretningskritiske IT-projekter. Vores assistance består af metode og ekspertise i alle faser, fra indledende behovsafdækning og kravsspecifikation, over udvikling og implementering, til oplæring af kundernes egne udviklere på projekterne. Vores ekspertise dækker løsninger til såvel back og front end, som web-, mobile- og cloud-applikationer.

Har du spørgsmål?

Hvis du har yderligere spørgsmål til dette produkt eller ønsker at få fremsendt materiale i forbindelse med produktet, er du velkommen til at benytte kontaktformularen herunder.