Konfliktløsning over grænser

Konflikthåndtering og vanskelige sager på tværs af kulturer


Arbejder I internationalt, og oplever I konflikter om fx fortolkning af kontrakter? Kan tilliden mellem jer og jeres internationale kunder komme under pres? Og mener I, at personlig kontakt er vigtig, når konflikter skal løses?


Dette kursus er designet til fagspecialister og advokater, der arbejder med håndtering af problematiske internationale sager og relationer. Kursets formål er at styrke jer retorisk og psykologisk til optimal performance i vigtige møder og forhandlinger.

Underviserne


Kaare Thomsen og Michael Sjøberg underviser sammen på dette kursus i interkulturel konfliktløsning, men kan også bookes til kurset hver for sig.


Michael Sjøberg er specialiseret i kropssprog, forhandling og krisekommunikation. Han er uddannet hos Scotland Yard i gidselforhandling og har været med til at skabe Forsvarets gidselhåndteringskoncept. Han er kaptajn af reserven og er oprindelig sprogofficer samt cand.scient.pol. Michael har især erfaring med Rusland og Mellemøsten og har arbejdet med en række internationale kunder inden for handel og politik.


Kaare Thomsen er specialiseret i forhandlingsteknik, argumentation og konflikthåndtering og har en baggrund som retoriker og cand.mag. i fransk og psykologi. Hans speciale er værktøjer, der øger ...

Vis mere

... indflydelsen i "dårlige" sager og med vanskelige modparter. Han har arbejdet med undervisning i international forhandling og konfliktløsning for bl.a. MAN Diesel & Turbo, LM Wind Power og Straumann i Schweiz.

Målgruppe


Kurset henvender sig til forhandlere, konfliktmæglere og advokater, der arbejder med vanskelige sager over grænser enten i lokalt udlandet eller fra Danmark.

Udbytte for deltageren


Udbyttet af kurset er en række nye værktøjer, der øger jeres indflydelse. I bliver bedre til forberede jeres møder strategisk, "læse" modparten, argumentere og føre en dialog væk fra vreden og hen til det konstruktive område. Jeres statistik vil ændre sig til det bedre, så I får løst flere opgaver og afværget negative følger af fejl eller uenighed.

Udbytte for virksomheden


Udbyttet skal måles i de gevinster og besparelser, der ligger i mindelige løsninger frem for retssager og mistet samarbejde.

Indhold på kurset Konfliktløsning over grænser


Kurset kan holdes som holdundervisning, workshop eller foredrag. Vi tilstræber en stor andel af øvelser på kurser og workshops. Emnerne aftales med jer på et forudgående møde. Her er eksempler på emner:

  • Indsigt i et eller flere specifikke områders kultur, kommunikation og øvrige vilkår
  • Strategisk planlægning og assessment af konflikthåndterende møder
  • Samtaleteknik og diplomatisk retorik - hvordan I taler og skriver i situationen
  • Psykologisk forståelse af modpartens frustration - sådan arbejder I med vrede
  • Pres og stress - værktøjer til at afspænde en belastet relation
  • Forskellige setups - forhandling i delegationer - mæglingssituationer
  • Argumentationsteknik - hvornår og hvordan skal I (ikke) argumentere?
  • Håndtering af særligt tilspidsede situationer
  • Sikkerhed og krisehåndtering i risikoområder

Konfliktløsning over grænser

Eksklusiv moms.

Efter aftale / Kontakt for pris

Hvis du har valgt Efter aftale, kan du udfylde formularen nedenfor og så vender vi tilbage til dig og aftaler nærmere.

Om leverandøren

Om Gottleben.
Vi underviser i forhandlingsteknik, retorik og samtaleteknik
Vi hjælper ledere og medarbejdere med at få succes i forhandlinger, møder og dialoger. Vores speciale er samtaleteknik, og vi arbejder forskningsbaseret, tværfagligt og kreativt med værktøjer fra retorik og psykologi. Vores metoder har for længst bevist deres effektivitet, og over 10.000 personer har gennemført vores kurser i og uden for Danmark.

Vi tilbyder kompetenceudvikling i:

Forhandlingsteknik
Retorik
Samtaleteknik
Forhandlingsteknik åbent kursusEksempler på temaer vi arbejder med: assertiv kommunikation, samarbejdets værktøjer, feedback, forhandlingspsykologi, intern kommunikation, klagehåndtering, konflikthåndtering, kunde- og leverandørdialog, debitorforhandling, lederens samtaler, motiverende samtaler, lønforhandling, overbevisende samtaleteknik, skriftlig dialog.

Hvem er vi?
Vi er et lille team af erfarne specialister i retorik, psykologi og forhandling. Virksomhedens grundlægger er Kaare Thomsen.

Har du spørgsmål?

Hvis du har yderligere spørgsmål til dette produkt eller ønsker at få fremsendt materiale i forbindelse med produktet, er du velkommen til at benytte kontaktformularen herunder.