Kursus on Demand: Den professionelle styregruppe

Formål


Kurset bidrager til at øge styregruppers evne til at agere professionelt med at skabe bedst mulige rammer for projektet, så projektteamet kan bruge sine kræfter effektivt på at levere forretningsværdi. 

Styrkelse af styregruppearbejdet vil bidrage væsentligt til effektiviseringen af projektarbejdet, øge synligheden omkring gevinstrealisering og øge synligheden omkring projekternes bidrag til organisationens overordnede strategi. 

Indhold

 • Styregruppearbejdet som profession – at være professionel sparringspartner
 • Styregruppens roller, positioner, mandater, opgaver og ansvar 
 • Styregruppen som et team
 • Kommunikation med den omgivende organisation - samspillet mellem strategisk ledelse og projekterne
 • Udfordringer, dilemmaer, glæder og vanskeligheder styregruppemedlemmer kan møde
 • Håndværket og værktøjskassen– praktikker og styringsredskaber, der via fakta skaber gennemsigtighed og reel mulighed for kontrol

 

Mål


Når du har gennemført kurset, har du øget din faglige baggrundsviden og udvidet din palette af praktiske værktøjer til styregruppearbejde, så du bedre kan:

 • agere fagligt skarpere og mere proaktivt 
 • sikre løbende opfølgning på den værdiskabelse, projektet bidrager med og dermed sikre bedre alignede projekter, der støtter op om strategiske målsætninger 
 • bidrage til at skabe gode betingelser for, at de enkelte projekter kan manøvrere sikkert og synligt indenfor kendte rammer i en foranderlig forretningsomverden.
 • fungere som projektets medspiller og aktive samarbejdspartner
 • finde den rette balance mellem at udfordre projekterne tilpas og samtidig støtte dem bedst muligt 
 • prioritere din indsats med ’ro i maven’ 
 • understøtte samarbejdsformer, der fremmer effektiv og vellykket kommunikation
 • rammesætte og bidrage til effektive styregruppemøder
...

Vis mere

...


Form


Kurset veksler mellem oplæg, øvelser og anden involvering. Du vil få gode muligheder for at udveksle erfaringer med de andre kursister. Dette kursus udbydes kun som Kursus on Demand - det vil sige et lukket firma kursus, der tager udgangspunkt i Jeres organisations ønsker, når i har behovet. 

 

Kursus on Demand: Den professionelle styregruppe

Eksklusiv moms.

Efter aftale / Kontakt for pris

Hvis du har valgt Efter aftale, kan du udfylde formularen nedenfor og så vender vi tilbage til dig og aftaler nærmere.

Har du spørgsmål?

Hvis du har yderligere spørgsmål til dette produkt eller ønsker at få fremsendt materiale i forbindelse med produktet, er du velkommen til at benytte kontaktformularen herunder.