MasterClass i Psykologi

Fyld værktøjskassen med teorier og metoder til at forstå menneskers adfærd – og brug dem til at skabe værdi på arbejdspladsen! Gennem 6 måneder vil du på denne ambitiøse efteruddannelse møde 5 danske psykologer og praktikere, der tager dig helt fra den klassiske psykologi til moderne psykologi.

- Udviklet sammen med professor i psykologi Mads Hermansen.


 

De 5 bedste grunde til at tage MasterClass i Psykologi

 • Du får en teoretisk og praksisrettet efteruddannelse, der giver dig en grundig indføring i, hvorfor mennesket agerer, som det gør i mange forskellige sammenhænge.
 • Du lærer om gruppedynamikker, adfærdsdesign, tankefælder, nudging, systemisk tænkning, narrativitet, kognition, læring, kommunikation, persontyper, resiliens, stress, konflikter, relationsopbygning, forandringsledelse, motivation, trivsel og meget mere
 • Du bliver introduceret til socialpsykologi, organisationspsykologi, personlighedspsykologi, forandringspsykologi, positiv psykologi, behaviorisme, økonomisk psykologi, kognitionspsykologi og udviklingspsykologi
 • Du kommer gennem et ambitiøst pensum, der kombinerer klassisk akademisk litteratur med moderne casebaserede tekster skrevet af førende danske og udenlandske forskere og eksperter. Pensum er desuden primært på dansk og har en værdi af 2.500 kr.
 • Og sidst, men ikke mindst: Du bliver en mere værdifuld medarbejder, der fx forstår komplekse sammenhænge på arbejdspladsen eller hvordan man bedst kommunikerer til sine kunder.
...

Vis mere

...
 

Udviklet sammen med professor i psykologi Mads Hermansen


Denne efteruddannelse i psykologi er udviklet i et tæt samarbejde med professor i psykologi Mads Hermansen. Han er forfatter til mere end 200 bøger og artikler inden for det psykologiske fagområde. Og hans bøger er blevet solgt i over 70.000 eksemplarer. Mads hermansen har været professor ved Copenhagen Business School, lektor på Danmarks Pædagogiske Universitet, institutleder på syddansk Universitet og er i dag professor ved Universitetet Agder i Norge.


 

Fra traditionel psykologi til aktuelle problemstillinger


Man kan ikke sige psykologi, uden at tankerne ledes hen på Freud og Jung. Og bare rolig, på MasterClass i Psykologi kommer du naturligvis til at møde grundlæggerne af den klassiske psykologi. Når det er sagt, så er resten af psykologiuddannelsen spækket med teori og praksis, der forholder sig til den moderne psykes problemstillinger: stress, konflikthåndtering, selvudvikling, forandringer, samarbejde kommunikation, adfærd og handlemønstre.


 

Det handler ikke kun om følelser


Det er ikke kun i terapirummet, i parforholdet, i HR-afdelingen eller på teambuildingkurset at viden om menneskets psyke og tankemønstre kan være altafgørende. Psykologisk indsigt er også et effektivt redskab til at forstå, hvorfor mennesker og målgrupper handler, som de gør, i forretningssammenhænge. Det betyder, at du med de rette psykologiske værktøjer kan lave mere målrettede kommunikationskampagner, skarpere salgsindsatser og bedre ledelse.


 

Undervisning, øvelser, studiegrupper, pensum og eksamen – sådan er uddannelsen opbygget!


MasterClass i Psykologi er bygget op over 6 moduler fordelt over i alt 6 undervisningsdage på 6 måneder (altså ét modul og én undervisningsdag hver måned i 6 måneder). Forud for hver undervisningsdag skal du læse et pensum på cirka 200-300 sider. Og efter hver undervisningsdag får du nogle individuelle øvelser og skal mødes med din studiegruppe (både øvelser og studiegruppe er dog valgfri). Efteruddannelsen afsluttes af en lille eksamen. Læs mere om alt dette længere ned på siden (efter modulbeskrivelserne).


 

Hvem bør deltage på Masterclass i Psykologi?


Denne efteruddannelse er ikke målrettet en specifik branche eller arbejdsfunktion.


Du behøver ikke at have forudgående erfaring med psykologi. MasterClass i Psykologi er nemlig designet til at give dig en faglig viden om psykologiske teorier, som du kan omsætte til din hverdag, uanset om du arbejder med fx kommunikation og salg, HR, ledelse eller noget helt fjerde.


 

Øvelser med udgangspunkt i dig!


For os handler MasterClass i Psykologi om, at du får et reelt kompetenceløft. Og et nøgleelement i dette er, at du får konkret træning. Derfor har vi lagt øvelser ind mellem alle undervisningsdagene. Øvelserne handler alle om at relatere teorien og de nye værktøjer til dig og din arbejdsplads – så du og din arbejdsgiver får fuldt udbytte af din MasterClass i Psykologi. Øvelserne er ikke obligatoriske, og du bestemmer selv, hvor meget arbejde, du lægger i dem. Øvelserne danner udgangspunkt for møderne med din studiegruppe (også valgfri).


 

Undervisning, øvelser, studiegrupper, pensum og eksamen – sådan er uddannelsen opbygget!


MasterClass i Psykologi er bygget op over 6 moduler fordelt over i alt 6 undervisningsdage på 6 måneder (altså ét modul og én undervisningsdag hver måned i 6 måneder). Forud for hver undervisningsdag skal du læse et pensum på cirka 200-300 sider. Og efter hver undervisningsdag får du nogle individuelle øvelser og skal mødes med din studiegruppe (både øvelser og studiegruppe er dog valgfri). Efteruddannelsen afsluttes af en lille eksamen. Læs mere om alt dette længere ned på siden (efter modulbeskrivelserne).


 

MasterClass i Psykologi – Modul 1

Systemisk og narrativ tænkning


Vi har alle sammen prøvet, at en samtale går skævt eller at samarbejdet går i hårdknude. Spørgsmålet er, hvordan vi forstår det, der sker i situationen og relationen? Og om vores forståelser hæmmer eller fremmer mulighederne for at komme godt videre sammen?


 


Vi mennesker er meningsskabende væsener, der hele tiden er i gang med at finde hoved og hale i vores oplevelser. Hvad er der gang i her? Hvad synes vi om det? Hvad kan, skal og bør vi gøre? De systemiske og narrative teorier har en helt særlig måde at forstå organisationer på – nemlig som komplekse kommunikationsprocesser – og det gør dem særligt velegnede til at styrke kommunikation og samarbejdsrelationer i organisationer.


 


I den systemiske tænkning får vi særligt øje på den indbyrdes forbundethed i organisationen og på, at vi er medskabere af hinandens handlinger. I den narrative tænkning får vi øje på de fortællinger, vi gør brug af, når vi skaber mening og handler i hverdagens situationer, og hvordan disse fortællinger har afgørende indflydelse på, hvilke resultater vi kan skabe hver for sig og sammen.


 

Det arbejder vi med på modulet: 

 1. Kort indledende indføring i psykologiens historie og de vigtigste grundidéer i psykologien
 2. Introduktion til systemisk og narrativ tænkning i organisationer
 3. Grundideen om sprogets skabende kraft: Hvordan påvirker  sprog og kommunikation vores identitet, relationer og resultatskabelse?
 4. Metoder til at udforske og omforme problematiske fortællinger og kommunikationsmønstre
 5. Forskellen på lineære og cirkulære forståelsesformer
 6. Lavpraktiske greb til gode hverdagssamtaler

 


Underviser: Michala Schnoor (læs mere om hende nedenfor).


 

MasterClass i Psykologi – Modul 2

Personlighedspsykologi og socialpsykologi


Personlighedspsykologien og socialpsykologien giver dig indsigt i personlighedstyper, handlemønstre og sociale dynamikker. Du bliver skarpere på at se bag om andres og egen adfærd – og du går således et spadestik dybere ift. at forstå, hvorfor andre gør, som de gør.


 


På dette modul arbejder vi med, hvorfor vi gør, som vi gør – og hvilken betydning det har i vores samarbejde i dagligdagen både arbejdsmæssigt men også privat.


 


Gennem arbejdet med personlighedspsykologi og socialpsykologi vil du få vigtig viden og indsigt i dig selv og andres personlighedstyper, handlemønstre og reaktioner.


 

Det arbejder vi med på modulet: 

 1. De forskellige personlighedsteorier (og personlighedstyper)
 2. Overblik over de klassiskere teoretikere inden for feltet: Erik Eriksen, B.F. Skinner, Freud,  Hans Eysenck og flere af de seneste teorier
 3. Introduktion til arbejdsmarkedets mange personlighedstests – hvad er deres styrker og svagheder, og hvilke psykologiske grundantagelser bygger de på?
 4. Konfliktende personlighedstyper
 5. Indføring i videnskaben om løgne – og kunsten at spotte en løgn
 6. Gruppedynamikker, roller og kulturer
 7. The Big Five – personlighedstræk
 8. Socialpsykologiske eksperimenter
 9. Sammenhænge mellem identitet og arbejdsliv.

 


Underviser: Charlotte Skeel (læs mere om hende nedenfor).


 

MasterClass i Psykologi – Modul 3

Adfærdspsykologi


Når vi går ned og handler, ender vi ofte med at lægge dobbelt så mange varer i kurven, end vi havde planlagt – også selvom vi har skrevet en indkøbsliste. Hvad er det lige, der får os til at afvige fra planen? 


 


Vi mennesker træffer beslutninger hele tiden. Når vi er på arbejde, i vores fritid og nogle gange uden, at vi lægger mærke til det. Vores beslutninger påvirkes af vores miljø, vores basale behov og ikke mindst af sociale og psykologiske mekanismer. Ved at lære at forstå, hvad der påvirker os, kan du gennem kommunikation i højere grad styre, hvordan du er med til at påvirke den måde, andre mennesker træffer beslutninger på og agerer i hverdagen.


 


På modul 3 arbejder vi med et analyseframework bestående af 9 adfærdsdrivere. Disse gør det muligt for dig at forstå, hvad der påvirker adfærd, og udgør på samme tid en værktøjskasse for dig, så du selv kan begynde at udvikle adfærdsændrende kommunikation og adfærdsforandrende indsatser.


 

Det arbejder vi med på modulet: 

 1. Adfærdsdesign (og nudging)
 2. Learnings fra adfærdsøkonomien
 3. Kognitive biases og heuristikker
 4. Hvad påvirker menneskelige beslutninger?
 5. Hvordan påvirker du andres adfærd?
 6. Metoder til at undersøge adfærd
 7. Kommunikationens rolle i adfærdsdesign
 8. Adfærdshjulet – et pragmatisk framework.

 


Underviser: Thor Ridderhaugen  (læs mere om ham nedenfor).


 

MasterClass i Psykologi – Modul 4

Positiv psykologi, robusthed og optimal trivsel


Den positive psykologi studerer optimal menneskelig trivsel, som det udfolder sig hos individet, i grupper, på arbejdspladsen og samfundets institutioner som eksempelvis skolen.


 


Mens mange ikke-psykologer tror, at der er tale om en helt ny psykologi, er det vigtigt at huske at den positive psykologi hviler tungt på såvel klassisk kognitiv psykologi som humanistisk psykologi. Resilensforskningen, eller forskning indenfor mental robusthed, er et område, som særligt den positive psykologi har fokuseret på – med det udgangspunkt at undersøge teoretiske og empiriske modeller, der kan forklare, hvorfor nogle individer klarer sig godt selv under ekstreme situationer, mens andre udvikler psykiske lidelser.


 


Modul 4 introducerer dig til den positive psykologi, dens metoder og giver et indblik i den del af forskningen, der har særlig relevans for arbejdslivet.


 

Det arbejder vi med på modulet: 

 1. Introduktion til positiv psykologi – historie, genstansområde og metoder
 2. Stress og hjernen på overarbejde: Hvad sker der med hjernen, når vi kommer under pres?
 3. PERMA-faktorerne og optimal menneskelig trivsel
 4. Resiliensforskningens fire bølger
 5. Tankefælder og hvordan man undgår dem – betydningen af vores indre beliefs og overbevisninger
 6. Kultivering af positive følelser i en presset hverdag.
 7. Samarbejdsrelationer og konkurrence i en performancekultur.
 8. Styrkeperspektiver og engagement
 9. Din egen mentale sunhed – strategier der sikrer, at du holder dit motiveret.

 


Underviser: Eva Hertz (læs mere om hende nedenfor).


 

MasterClass i Psykologi – Modul 5

Forandringspsykologi


Mennesket er grundlæggende særdeles omstillingsparat, men i både hverdagslivet og arbejdslivet foregår der efterhånden gennemgribende påvirkninger og forandringer – kan psyken overhovedet følge med?


 


En række studier peger på, at store forandringer er den væsentligste kilde til stress. Dette kan have en række utilsigtede konsekvenser i form af blandt andet opbrud i menneskelige relationer og ændrede opgavefunktioner. Det kræver således ofte en høj grad af psykisk fleksibilitet at gå på arbejde samt at opretholde trivslen, når hverdagen er karakteriseret ved uforudsigelighed og en konstant strøm af nye tiltag og for mange en høj intensitet af både arbejdsmæssige og private opgaver.


 


Modul 5 handler om menneskets tilgang til forandringer i personlige forhold og på arbejdspladsen, både i leder- og medarbejderrollen. Og hvordan de spiller ind i et samfund med et stigende fokus på produktivitet, effektivitet og performance.


 


Det arbejder vi med på modulet: 

 1. Psykologiske perspektiver på forandringer
 2. Menneskelige reaktioner på forandring
 3. Stress – det postmoderne traume?
 4. De indre psykiske strukturer i det komplekse liv og arbejdsliv
 5. Relationskompetencer og forandringer
 6. Leder-medarbejder dynamikker
 7. Psykologisk fleksibilitet
 8. Flowtriggers i arbejdslivet
 9. Karriere, arbejdsliv og at forblive “langtidsfrisk”.

 


Underviser: Henriette Cranil (læs mere om hende nedenfor).


 

MasterClass i Psykologi – Modul 6

Kognition, læring og motivation


I dette modul skaber vi overblik over hjælpsomme forståelser af læring og motivation med henblik på at bedre at kunne analysere og handle aktivt. Indgangsdøren til undervisningen vil være dine egne oplevede glæder og udfordringer med læring og motivation – samt et systematisk overblik over feltet.


 


På en måde er dette modul det mest omfangsrige af dem alle. Det handler nemlig om udfordringer med levet liv. Det skal nu ikke forhindre os i med krum hals at arbejde os igennem relevante forståelser af hvordan liv, læring og lyst kan håndteres og forstås.


 


Værktøjerne og den teoretiske ramme hjælper dig til at finde egen motivation og styrke din egen læring gennem hele livet. Men de hjælper dig også til at hjælpe andre og at styrke læring og motivation på din egen arbejdsplads.


 

Modulet arbejder primært med følgende spørgsmål:

 1. Hvordan hænger liv, motivation og læring sammen?
 2. Hvordan ser udvalget af teorier om læring og motivation ud? Og hvad er fordele og ulemper ved de forskellige forståelser?
 3. Narrativ læringsteori og selvbestemmelsesteori er to af de mest potente forståelsesrammer, så dem undersøger vi mere grundigt specielt i forhold håndtering af udfordringer med eget (arbejds)liv, ledelse og samarbejde.
 4. Hvordan hænger læring og motivation sammen med personlighedstræk og de måder (den læringsstil) man helst vil arbejde sig igennem opgaverne med?
 5. Hvordan faciliterer man mest optimalt andres (og egen) læring og motivationsudvikling?

 


Underviser: Professor Mads Hermansen  (læs mere om ham nedenfor).

Har du spørgsmål?

Hvis du har yderligere spørgsmål til dette produkt eller ønsker at få fremsendt materiale i forbindelse med produktet, er du velkommen til at benytte kontaktformularen herunder.

MasterClass i Psykologi

Forhandler
AROS Kurser
Normalpris
29.500,00 kr
Udsalgspris
29.500,00 kr
Normalpris
Udsolgt
Pris pr. stk.
pr. 
Eksklusiv moms.

Efter aftale / Kontakt for pris

Hvis du har valgt Efter aftale, kan du udfylde formularen nedenfor og så vender vi tilbage til dig og aftaler nærmere.

Om leverandøren

AROS KURSER – Vejen til endnu mere begynder lige her.


Arbejdslivet er langt. Indimellem kræver det, at man tanker op, fornyer sig og nogle gange skifter
spor. Aros styrker netop din personlige udvikling. Vi minder dig om alt det, du allerede kan – og
giver dig næring til at nå nye mål. Personligt og professionelt. Med det samme og på længere sigt.
Kom, vær med og flyt dig. Vejen til endnu mere begynder lige her.

Det meningsfulde arbejdsliv
Aros handler om dig og det meningsfulde arbejdsliv. Vi gør op med samlebåndsuddannelser og tager
udgangspunkt i dine behov, forudsætninger og forventninger. Vores håndplukkede undervisere
har alle bevist deres værd – som fagpersoner og formidlere. Med fokus på praksis er de garantien
for håndgribelig viden, der virker ude i virkeligheden.97,9 procent af kursisterne oplever, at undervisningen bliver målrettet netop deres behov. Derfor
er vi ret sikre på din tilfredshed og værdien på dit CV. Det er værktøjer til hverdagen og vitaminer
til dit arbejdsliv. Til alt det, du vil – fra nu af.Læring i optimale omgivelser
Rammerne betyder nu engang noget for læringen, og vi gør os umage for at sikre optimale omgivelser.
I Aarhus afholder vi åbne kurser og uddannelsesforløb på det femstjernede Radisson Blu
Scandinavia Hotel – og i København i vores egne undervisningslokaler nær Amalienborg samt på det femstjernede hotel Marriott på Kalvebod Brygge.

Er I flere medarbejdere fra samme virksomhed, der trænger til ny inspiration og et kompetenceløft,
flytter vi gerne undervisningen ud til jer. Kontakt os på tlf. 70 278 279 for yderligere information
eller et konkret tilbud.

Har du spørgsmål?

Hvis du har yderligere spørgsmål til dette produkt eller ønsker at få fremsendt materiale i forbindelse med produktet, er du velkommen til at benytte kontaktformularen herunder.