PHP Programmering Grundkursus

Beskrivelse


PHP er i dag bedste bud på at være 'Perls efterfølger'. PHP er et WWW-server script-sprog, som skrives direkte i HTML-filerne. Når vi ikke siger CGI her, er det fordi PHP er langt mere end det, man ellers har kunnet igennem CGI. PHP arbejder tæt sammen med web-serveren, og udover en bedre performance giver det adgang til nogle faciliteter i web-serveren -- f.eks. password-restriktion. Vi gennemgår sprogets syntaks, og hvordan man anvender PHP. Under kurset vil vi også komme ind på, hvorledes oplysninger kan hentes fra databaser.

Indhold


Det basale PHP-sprog

 • Vi overfører information mellem klienten og webserveren
 • Samspillet mellem PHP og webserveren Sprog-elementer
 • Hvorledes håndterer PHP variable og typer
 • Omdefinering af typer for variable
 • Simple operatorer -- aritmetiske og logiske
 • Simple kontrol-strukturer (if-else, while, for)
 • PHPs funktions-begreb (Simple funktioner , Parameteroverførsel, Globalisering og scope-overvejelser) Sammensatte datatyper
 • Arrays og deres anvendelse sammen med en webserver
 • Samspil mellem arrays og hash-tabeller Objektorienteret programmering i PHP
 • Klasser og objekter
 • Vi definerer metoder og instans-variable
 • Konstruktører i klasser
 • Nedarvning af klasser Regulære udtryk
 • Vi laver mønstergenkendelse på klientens medbragte data
 • Søg og erstat
 • Gruppering af fundne mønstre
 • Grådige overfor begrænsende søgninger Håndtering af databaser -- mysql
 • Vi skaber kontakt til databasen
 • Simple forspørgsler op imod databasen
 • Behandling af database-cursors Sessions-styring
 • Hvordan bærer webserveren sig ad med at huske ens navn ?
 • cookies

PHP Programmering Grundkursus

Eksklusiv moms.

Efter aftale / Kontakt for pris

Hvis du har valgt Efter aftale, kan du udfylde formularen nedenfor og så vender vi tilbage til dig og aftaler nærmere.

Har du spørgsmål?

Hvis du har yderligere spørgsmål til dette produkt eller ønsker at få fremsendt materiale i forbindelse med produktet, er du velkommen til at benytte kontaktformularen herunder.