Ledelse på tværs af generationer, alder og livsfaser

Beskrivelse


Tænk kompetencer før alder og styrk samarbejdet og effektiviteten på tværs af alder. Få større forståelse for, hvor i livet medarbejdere er; lige fra eleven til ’senioren’.


Vil du optimere og forstå de organisatoriske udfordringer der kan opstå når generationer mødes på en arbejdsplads? Ønsker du, at udvikle dine evner inden for generationsledelse? Så du bliver bedre til at håndtere den digitale livs- og arbejdsstil og forstå de nye kommunikationsformer? Kom og få svarene og konkrete værktøj til at gå fra ord til handling,

Udbytte
Forståelse for de vigtigste kendetegn ved forskellige generationer og livsfaser
Vigtige forskelle og ligheder mellem generationer
Indblik i livsfasernes indflydelse på samarbejdsprocesser
Bedre samarbejde på tværs af organisationen og på tværs af alder
Styrket kommunikation – sådan forstår vi alle hinanden
Redskaber til at lede på tværs af generationer og livsfaser
Konkrete øvelser der kan anvendes i organisationen
Værktøj der styrker din ledelse og skaber bedre samarbejde


Indhold
Introduktion til generationer og livsfaser
Hvad er moderne livsfase tænkning?
Livsfase og karriere
Generationsledelsens a-b-c
Myter og fakta om generationerne
Digitale livs- og arbejdsstile
Arbejdsprocesser og metoder i forandring
Nye kommunikationsformer
Samarbejde og ...

Vis mere

... relationer
Motivation og engagement gennem individuel ledelse
Din ledelse og dit lederskab


Form
Der veksles mellem oplæg med viden, teori, cases og praktiske eksempler, dialog og workshop. Du får rapporten: Fremtidens arbejdsplads er her allerede, fremtidens bedste ledelsespraksis. PDF, Udarbejdet af Helle Rosdahl Lund, CBAF.

Deltagerprofil
Ledere og projektledere, der vil styrke team- og projektarbejdet gennem situationsbestemt generationsledelse af medarbejdere i forskellige livsfaser. Du kan også arbejde i personale/HR afdelingen, være HR-partner, HR- og personalemedarbejdere mm. Du kan komme både fra offentlig og privat sektor.

Undervisere
Helle Rosdahl Lund fra Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv (CBAF) er inspirator og ledelsesrådgiver med fokus på forandringsledelse i det moderne arbejdsliv, balanceret ledelse og morgendagens lederudfordringer. Hun har været initiativtager og inspirator til erhvervstænketanken: Fremtidens Ledelse og har blandt andet skrevet bogen “Work life balance 2.0.” – resultater, arbejdsglæde, motivation og engagement. Gyldendal Business.


Jane Borre er HR & Ledelsesrådgiver og arbejder med excellent ledelsesrådgivning og strategisk HR-arbejde med respekt og resultater for hele virksomheden/organisationen. Jane har igennem mange år arbejdet som HR-chef i større organisationer.Ledelse på tværs af generationer, alder og livsfaser

Eksklusiv moms.

Efter aftale / Kontakt for pris

Hvis du har valgt Efter aftale, kan du udfylde formularen nedenfor og så vender vi tilbage til dig og aftaler nærmere.

Har du spørgsmål?

Hvis du har yderligere spørgsmål til dette produkt eller ønsker at få fremsendt materiale i forbindelse med produktet, er du velkommen til at benytte kontaktformularen herunder.