MOC 20761: Querying Data with Transact-SQL

Kursusmål Ønsker du at lære at anvende grundlæggende Transact-SQL med SQL Server, så er dette kursus noget for dig. På baggrund af kurset kan du hurtigere og mere effektivt lave udtræk af data i forbindelse med udvikling af applikationer, rapporter eller eksempelvis analyser i Excel.

Efter kurset vil du være i stand til at:

 • Oprette forespørgsler med SELECT
 • Oprette forespørgsler med flere tabeller
 • Sortere og filtrere data
 • Arbejde med SQL Server datatyper
 • Redigere data med Transact-SQL
 • Anvende indbyggede funktioner
 • Summere og gruppere data
 • Anvende underforespørgsler
 • Anvende tabeludtryk
 • Anvende sæt operatorer

Deltagere Kurset er rettet mod dig, der ønsker at lære at anvende T-SQL. Kurset er et teknisk kursus og forudsætter, at du har kendskab til relationelle databaser.

Er din profil mere brugerrettet, kan du med fordel tilmelde dig kurserne "SQL grundlæggende" og "SQL udvidet".
Kursusmateriale Kurset bliver afholdt på dansk, men vi benytter Microsofts digitale materiale (DMOC), som er på engelsk. På kurset bliver der stillet en Surface tablet til rådighed, som kan anvendes ...

Vis mere

... til læsning af materialet. Du vil efterfølgende have adgang til materialet både online og lokalt. I tilfælde af at Microsoft laver en ny version af kursusmaterialet, vil du automatisk få adgang til det. Derudover vil du have adgang til øvelser via Microsoft Labs Online i 19 dage i alt, og du kan derfor fortsætte eller starte forfra på en øvelse hjemmefra, under eller efter kurset, alt efter behov.
Kursus indhold Module 1: Introduction to Microsoft SQL Server 2016

This module introduces SQL Server, the versions of SQL Server, including cloud versions, and how to connect to SQL Server using SQL Server Management Studio.

Lessons

 • The Basic Architecture of SQL Server
 • SQL Server Editions and Versions
 • Getting Started with SQL Server Management Studio
Lab: Working with SQL Server 2016 Tools After completing this module, you will be able to:
 • Describe the architecture and editions of SQL Server 2012.
 • Work with SQL Server Management Studio.
Module 2: Introduction to T-SQL Querying

This module introduces the elements of T-SQL and their role in writing queries, describes the use of sets in SQL Server, describes the use of predicate logic in SQL Server, and describes the logical order of operations in SELECT statements.

Lessons
 • Introducing T-SQL
 • Understanding Sets
 • Understanding Predicate Logic
 • Understanding the Logical Order of Operations in SELECT statements
Lab: Introduction to Transact-SQL Querying After completing this module, you will be able to:
 • Describe the elements of T-SQL and their role in writing queries
 • Describe the use of sets in SQL Server
 • Describe the use of predicate logic in SQL Server
 • Describe the logical order of operations in SELECT statements

Module 3: Writing SELECT Queries

This module introduces the fundamentals of the SELECT statement, focusing on queries against a single table.

Lessons
 • Writing Simple SELECT Statements
 • Eliminating Duplicates with DISTINCT
 • Using Column and Table Aliases
 • Writing Simple CASE Expressions
Lab: Writing Basic SELECT Statement s
After completing this module, you will be able to:
 • Write simple SELECT statements.
 • Eliminate duplicates using the DISTINCT clause.
 • Use column and table aliases.
 • Write simple CASE expressions.

Module 4: Querying Multiple Tables
This module explains how to write queries which combine data from multiple sources in SQL Server. The module introduces the use of JOINs in T-SQL queries as a mechanism for retrieving data from multiple tables.

Lessons
 • Understanding Joins
 • Querying with Inner Joins
 • Querying with Outer Joins
 • Querying with Cross Joins and Self Joins
Lab: Querying Multiple Tables After completing this module, you will be able to:
 • Describe how multiple tables may be queried in a SELECT statement using joins.
 • Write queries that use inner joins.
 • Write queries that use outer joins.
 • Write queries that use self-joins and cross joins.
Module 5: Sorting and Filtering Data

This module explains how to enhance queries to limit the rows they return, and to control the order in which the rows are displayed. The module also discusses how to resolve missing and unknown results

Lessons
 • Sorting Data
 • Filtering Data with Predicates
 • Filtering with the TOP and OFFSET-FETCH Options
 • Working with Unknown Values
Lab: Sorting and Filtering Data After completing this module, you will be able to:
 • Filter data with predicates in the WHERE clause.
 • Sort data using ORDER BY.
 • Filter data in the SELECT clause with TOP.
 • Filter data with OFFSET and FETCH.
Module 6: Working with SQL Server 2016 Data Types

This module explains the data types SQL Server uses to store data. It introduces the many types of numeric and special-use data types. It also explains conversions between data types, and the importance of type precedence.

Lessons
 • Introducing SQL Server 2016 Data Types
 • Working with Character Data
 • Working with Date and Time Data
Lab: Working with SQL Server 2016 Data Types After completing this module, you will be able to:
 • Describe numeric data types, type precedence and type conversions.
 • Write queries using character data types.
 • Write queries using date and time data types.

Module 7: Using DML to Modify Data

This module describes the use of Transact-SQL Data Manipulation Language to perform inserts, updates, and deletes to your data.

Lessons
 • Inserting Data
 • Modifying and Deleting Data
Lab: Using DML to Modify Data After completing this module, you will be able to:
 • Insert new data into your tables.
 • Update and delete existing records in your tables.
Module 8: Using Built-In Functions

This module introduces the use of functions that are built in to SQL Server Denali, and will discuss some common usages including data type conversion, testing for logical results and nullability.

Lessons
 • Writing Queries with Built-In Functions
 • Using Conversion Functions
 • Using Logical Functions
 • Using Functions to Work with NULL
Lab: Using Built-In Functions After completing this module, you will be able to:
 • Write queries with built-in scalar functions.
 • Use conversion functions.
 • Use logical functions.
 • Use functions that work with NULL.
Module 9: Grouping and Aggregating Data

This module introduces methods for grouping data within a query, aggregating the grouped data and filtering groups with HAVING. The module is designed to help the student grasp why a SELECT clause has restrictions placed upon column naming in the GROUP BY clause as well as which columns may be listed in the SELECT clause.

Lessons
 • Using Aggregate Functions
 • Using the GROUP BY Clause
 • Filtering Groups with HAVING
Lab: Grouping and Aggregating Data After completing this module, you will be able to:
 • Write queries which summarize data using built-in aggregate functions.
 • Use the GROUP BY clause to arrange rows into groups.
 • Use the HAVING clause to filter out groups based on a search condition.
Module 10: Using Subqueries

This module will introduce the use of subqueries in various parts of a SELECT statement. It will include the use of scalar and multi-result subqueries, and the use of the IN and EXISTS operators.

Lessons
 • Writing Self-Contained Subqueries
 • Writing Correlated Subqueries
 • Using the EXISTS Predicate with Subqueries
Lab: Using Subqueries After completing this module, you will be able to:
 • Describe the uses of queries which are nested within other queries.
 • Write self-contained subqueries which return scalar or multi-valued results.
 • Write correlated subqueries which return scalar or multi-valued results.
 • Use the EXISTS predicate to efficiently check for the existence of rows in a subquery.

Module 11: Using Table Expressions

Previously in this course, you learned about using subqueries as an expression that returned results to an outer calling query. Like subqueries, table expressions are query expressions, but table expressions extend this idea by allowing you to name them and to work with their results as you would work with data in any valid relational table. Microsoft SQL Server 2016 supports four types of table expressions: derived tables, common table expression (CTEs), views, and inline table-valued functions (TVFs). In this module, you will learn to work with these forms of table expressions and learn how to use them to help create a modular approach to writing queries.

Lessons
 • Using Views
 • Using Inline Table-Valued Functions
 • Using Derived Tables
 • Using Common Table Expressions
Lab : Using Table Expressions
 • Writing Queries That Use Views
 • Writing Queries That Use Derived Tables
 • Writing Queries That Use Common Table Expressions (CTEs)
 • Writing Queries That Sue Inline Table-Valued Expressions
After completing this module, you will be able to:
 • Write queries that return results from views.
 • Use the CREATE FUNCTION statement to create simple inline TVFs.
 • Write queries that create and retrieve results from derived tables.
 • Write queries that create CTEs and return results from the table expression.
Module 12: Using Set Operators

This module introduces how to use the set operators UNION, INTERSECT, and EXCEPT to compare rows between two input sets.

Lessons
 • Writing Queries with the UNION operator
 • Using EXCEPT and INTERSECT
 • Using APPLY

Lab : Using Set Operators
 • Writing Queries That Use UNION Set Operators and UNION ALL
 • Writing Queries That Use CROSS APPLY and OUTER APPLY Operators
 • Writing Queries That Use the EXCEPT and INTERSECT Operators
After completing this module, students will be able to:
 • Write queries that use UNION to combine input sets.
 • Write queries that use UNION ALL to combine input sets
 • Write queries that use the EXCEPT operator to return only rows in one set but not another.
 • Write queries that use the INTERSECT operator to return only rows that are present in both sets
 • Write queries using the CROSS APPLY operator.
 • Write queries using the OUTER APPLY operator

Module 13: Using Windows Ranking, Offset, and Aggregate Functions

This module describes the benefits to using window functions. Restrict window functions to rows defined in an OVER clause, including partitions and frames. Write queries that use window functions to operate on a window of rows and return ranking, aggregation, and offset comparison results.

Lessons
 • Creating Windows with OVER
 • Exploring Window Functions

Lab : Using Windows Ranking, Offset, and Aggregate Functions
 • Writing Queries that use Ranking Functions
 • Writing Queries that use Offset Functions
 • Writing Queries that use Window Aggregate Functions

After completing this module, students will be able to:
 • Describe the T-SQL components used to define windows, and the relationships between them.
 • Write queries that use the OVER clause, with partitioning, ordering, and framing to define windows
 • Write queries that use window aggregate functions.
 • Write queries that use window ranking functions.
 • Write queries that use window offset functions
Module 14: Pivoting and Grouping Sets

This module describes write queries that pivot and unpivot result sets. Write queries that specify multiple groupings with grouping sets

Lessons
 • Writing Queries with PIVOT and UNPIVOT
 • Working with Grouping Sets

Lab : Pivoting and Grouping Sets
 • Writing Queries that use the PIVOT Operator
 • Writing Queries that use the UNPIVOT Operator
 • Writing Queries that use the GROUPING SETS CUBE and ROLLUP Subclauses

After completing this module, students will be able to:
 • Describe how pivoting data can be used in T-SQL queries.
 • Write queries that pivot data from rows to columns using the PIVOT operator.
 • Write queries that unpivot data from columns back to rows using the UNPIVOT operator.
 • Write queries using the GROUPING SETS subclause.
 • Write queries that use ROLLUP AND CUBE.
 • Write queries that use the GROUPING_ID function.

Module 15: Executing Stored Procedures

This module describes how to return results by executing stored procedures. Pass parameters to procedures. Create simple stored procedures that encapsulate a SELECT statement. Construct and execute dynamic SQL with EXEC and sp_executesql.

Lessons
 • Querying Data with Stored Procedures
 • Passing Parameters to Stored procedures
 • Creating Simple Stored Procedures
 • Working with Dynamic SQL
Lab : Executing Stored Procedures
 • Using the EXECUTE statement to Invoke Stored Procedures
 • Passing Parameters to Stored procedures
 • Executing System Stored Procedures

After completing this module, students will be able to:
 • Describe stored procedures and their use.
 • Write T-SQL statements that execute stored procedures to return data.
 • Write EXECUTE statements that pass input parameters to stored procedures.
 • Write T-SQL batches that prepare output parameters and execute stored procedures.
 • Use the CREATE PROCEDURE statement to write a stored procedure.
 • Create a stored procedure that accepts input parameters.
 • Describe how T-SQL can be dynamically constructed.
 • Write queries that use dynamic SQL.

Module 16: Programming with T-SQL

This module describes how to enhance your T-SQL code with programming elements.

Lessons
 • T-SQL Programming Elements
 • Controlling Program Flow
Lab : Programming with T-SQL
 • Declaring Variables and Delimiting Batches
 • Using Control-Of-Flow Elements
 • Using Variables in a Dynamic SQL Statement
 • Using Synonyms
After completing this module, students will be able to:
 • Describe how Microsoft SQL Server treats collections of statements as batches.
 • Create and submit batches of T-SQL code for execution by SQL Server.
 • Describe how SQL Server stores temporary objects as variables.
 • Write code that declares and assigns variables.
 • Create and invoke synonyms
 • Describe the control-of-flow elements in T-SQL.
 • Write T-SQL code using IF...ELSE blocks.
 • Write T-SQL code that uses WHILE.

Module 17: Implementing Error Handling

This module introduces error handling for T-SQL.

Lessons
 • Implementing T-SQL error handling
 • Implementing structured exception handling
Lab : Implementing Error Handling
 • Redirecting errors with TRY/CATCH
 • Using THROW to pass an error message back to a client
After completing this module, students will be able to:
 • Implement T-SQL error handling.
 • Implement structured exception handling.

Module 18: Implementing Transactions

This module describes how to implement transactions.

Lessons
 • Transactions and the database engines
 • Controlling transactions
Lab : Implementing Transactions
 • Controlling transactions with BEGIN, COMMIT, and ROLLBACK
 • Adding error handling to a CATCH block
After completing this module, students will be able to:
 • Describe transactions and the differences between batches and transactions.
 • Describe batches and how they are handled by SQL Server.
 • Create and manage transactions with transaction control language (TCL) statements.
 • Use SET XACT_ABORT to define SQL Servers handling of transactions outside TRY/CATCH blocks.
Du kan finde alle informationer om dette kursus ved at gå ind på http://www.4d.dk/Kurser/Backoffice/SQL_Server/Ikke_angivet/639692

Har du spørgsmål?

Hvis du har yderligere spørgsmål til dette produkt eller ønsker at få fremsendt materiale i forbindelse med produktet, er du velkommen til at benytte kontaktformularen herunder.

MOC 20761: Querying Data with Transact-SQL

Forhandler
4D konsulenterne
Normalpris
19.750,00 kr
Udsalgspris
19.750,00 kr
Normalpris
Udsolgt
Pris pr. stk.
pr. 
Eksklusiv moms.

Efter aftale / Kontakt for pris

Hvis du har valgt Efter aftale, kan du udfylde formularen nedenfor og så vender vi tilbage til dig og aftaler nærmere.

Har du spørgsmål?

Hvis du har yderligere spørgsmål til dette produkt eller ønsker at få fremsendt materiale i forbindelse med produktet, er du velkommen til at benytte kontaktformularen herunder.