MOC 20483: Programming in C#

Kursusmål C# er det mest populære programmeringssprog på .NET platformen og ligner C, C++ og Java med hensyn til syntaks.

Kurset er for dig, der har brug for den nødvendige viden for at kunne udvikle applikationer på Windows platformen med programmeringssproget C#.

Vi begynder med en gennemgang af de grundlæggede begreber, hvorefter vi tager fat på de mere avancerede, og meget relevante, emner.

Kurset er på 5 dage, hvor vi bl.a. gennemgår:

 • Syntaks, struktur og navngivningsregler for C# kode
 • Forskellige måder at opbygge og kalde metoder
 • Grundlæggende objektorienteret programmering
 • herunder klasser, indkapsling, nedarving og interfaces
 • Opbygning af genbrugelig C# kode ved anvendelse af de
 • objektorienterede principper
 • Læse og skrive til filer ved hjælp af Stream-klasser
 • Fejlhåndtering i forbindelse med Exceptions
 • Introduktion til opbygning af brugergrænseflader ved hjælp af XAML
 • Anvendelser af ressourcer udenfor .NET miljøet
 • Anvendelse af data fra databaser og services
 • Brug af LINQ til at håndtere data
 • Asynkron programmering med anvendelse af Task-klassen og async/await
 • Kaldt af assemblies og kode ved hjælp af Reflection-klasser
 • Anvendelse af krypteringsklasserne i .NET
 • Brug af Visual Studio som udviklingsværktøj
...

Vis mere

...
Kurset bliver gennemført under Windows 8 med Visual Studio 2012
Deltagere Det vil være godt for dit udbytte af kurset, hvis du allerede har kendskab til grundlæggende programmering på .NET platformen, eller har prøvet at programmere med et andet programmeringssprog som fx C, C++ eller Java. (Se evt. kurset "C# kursus grundlæggende".)

Instruktøren vil anvende eksempler og øvelser til at illustrere de gennemgåede emner, da det er et vigtigt princip for 4D, at du får prøvet emnerne i praksis.
Kursusmateriale Kurset bliver afholdt på dansk, og da vi benytter Microsofts digitale materiale (DMOC), vil dette være på engelsk. Under kurset vil der herinde blive stillet en Surface Tablet til rådighed, som kan benyttes som læser. Du vil fremover have adgang til materialet både online og lokalt. Skulle Microsoft lave en ny version af kursusmaterialet, vil du automatisk få adgang til det. Alle øvelser vil anvende Microsoft Online Labs, som er til rådighed i 19 dage i alt. Du kan derfor fortsætte eller starte forfra på en øvelse hjemme, under eller efter kurset, alt efter dit behov.

Click here to read more about the benefits of DMOC and Microsoft Labs Online
Kursus indhold Module 1: Review of C# Syntax
This module reviews the core syntax and features of the C# programming language. It also provides an introduction to the Visual Studio 2012 debugger.
Lessons

 • Overview of Writing Applications using C#
 • Datatypes, Operators, and Expressions
 • C# Programming Language Constructs
Lab : Developing the Class Enrolment Application
 • Implementing Edit Functionality for the Students List
 • Implementing Insert Functionality for the Students List
 • Implementing Delete Functionality for the Students List
 • Displaying the Student Age
After completing this module, students will be able to:
 • Describe the architecture of .NET Framework applications and use the features that Visual Studio 2012 and C# provide to support .NET Framework development.
 • Use the basic data types, operators, and expressions provided by C#.
 • Use standard C# programming constructs.
Module 2: Creating Methods, Handling Exceptions, and Monitoring Applications
This module explains how to create and call methods, catch and handle exceptions. This module also describes the monitoring requirements of large-scale applications.
Lessons
 • Creating and Invoking Methods
 • Creating Overloaded Methods and Using Optional and Output Parameters
 • Handling Exceptions
 • Monitoring Applications
Lab : Extending the Class Enrolment Application Functionality
 • Refactoring the Enrolment Code
 • Validating Student Information
 • Saving Changes to the Class List
After completing this module, students will be able to:
 • Create and invoke methods, pass parameters to methods, and return values from methods.
 • Create overloaded methods, and use optional parameters and output parameters.
 • Catch and handle exceptions and write information to the event log.
 • Explain the requirement for implementing logging, tracing, and profiling when building large-scale applications.
Module 3: Developing the Code for a Graphical Application
This module describes how to implement the basic structure and essential elements of a typical desktop application, including using structures and enumerations, collections, and events.
Lessons
 • Implementing Structs and Enums
 • Organizing Data into Collections
 • Handling Events
Lab : Writing the Code for the Grades Prototype Application
 • Adding Navigation Logic to the Application
 • Creating Data Types to Store User and Grade Information
 • Displaying User and Grade Information
After completing this module, students will be able to:
 • Define and use structures and enumerations.
 • Create and use simple collections for storing data in-memory.
 • Create, subscribe to, and raise events.
Module 4: Creating Classes and Implementing Type-safe Collections
This module explains how to create classes, define and implement interfaces, and create and use generic collections. This module also describes the differences between value types and reference types in C#.
Lessons
 • Creating Classes
 • Defining and Implementing Interfaces
 • Implementing Type-safe Collections
Lab : Adding Data Validation and Type-safety to the Grades Application
 • Implementing the Teacher, Student, and Grade Types as Classes
 • Adding Data Validation to the Grade Class
 • Displaying Students in Name Order
 • Enabling Teachers to Modify Class and Grade Data
After completing this module, students will be able to:
 • Create and use custom classes.
 • Define and implement custom interfaces.
 • Use generics to implement type-safe collections.
Module 5: Creating a Class Hierarchy by Using Inheritance
This module explains how to use inheritance to create a class hierarchy and extend a .NET Framework class. This module also describes how to create generic classes and define extension methods.
Lessons
 • Creating Class Hierarchies
 • Extending .NET Framework Classes
 • Creating Generic Types
Lab : Refactoring Common Functionality into the User Class
 • Creating and Inheriting from the User Base Class
 • Implementing Password Complexity by Using an Abstract Method
 • Creating the ClassFullException Class
After completing this module, students will be able to:
 • Define abstract classes and inherit from base classes to create a class hierarchy.
 • Inherit from .NET Framework classes and use extension methods to add custom functionality to the inherited class.
 • Create generic classes and methods.
Module 6: Reading and Writing Local Data
This module explains how to read and write data by using file input/output (I/O) and streams, and how to serialize and deserialize data in different formats.
Lessons
 • Reading and Writing Files
 • Serializing and Deserializing Data
 • Performing I/O Using Streams
Lab : Generating the Grades Report
 • Serializing the Data for the Grades Report as XML
 • Previewing the Grades Report
 • Persisting the Serialized Grades Data to a File
After completing this module, students will be able to:
 • Read and write data to and from the file system by using file I/O.
 • Convert data into a format that can be written to or read from a file or other data source.
 • Use streams to send and receive data to or from a file or other data source.
Module 7: Accessing a Database
This module explains how to create and use an entity data model for accessing a database, and how to use LINQ to query and update data.
Lessons
 • Creating and Using Entity Data Models
 • Querying Data by Using LINQ
 • Updating Data by Using LINQ
Lab : Retrieving and Modifying Grade Data
 • Creating an Entity Model from the The School of Fine Arts Database
 • Updating Student and Grade Data Using the Entity Framework
 • Extending the Entity Model to Validate Data
After completing this module, students will be able to:
 • Create an entity data model, describe the key classes contained in the model, and customize the generated code.
 • Use LINQ to query and work with data.
 • Use LINQ to insert, update, and delete data.
Module 8: Accessing Remote Data
This module explains how to use the types in the System.Net namespace, and WCF Data Services, to query and modify remote data.
Lessons
 • Accessing Data Across the Web
 • Accessing Data in the Cloud
Lab : Retrieving and Modifying Grade Data in the Cloud
 • Creating a WCF Data Service for the SchoolGrades Database
 • Integrating the WCF Data Service into the Application
 • Retrieving Student Photographs Over the Web
After completing this module, students will be able to:
 • Use the classes in the System.Net namespace to send and receive data across the Web.
 • Create and use a WCF Data Service to access data in the cloud.
Module 9: Designing the User Interface for a Graphical Application
This module explains how to build and style a graphical user interface by using XAML. This module also describes how to display data in a user interface by using data binding.
Lessons
 • Using XAML to Design a User Interface
 • Binding Controls to Data
 • Styling a User Interface
Lab : Customizing Student Photographs and Styling the Application
 • Customizing the Appearance of Student Photographs
 • Styling the Logon View and the StudentPhoto Control
After completing this module, students will be able to:
 • Define XAML views and controls to design a simple graphical user interface.
 • Use XAML data binding techniques to bind XAML elements to a data source and display data.
 • Add styling and dynamic transformations to a XAML user interface.
Module 10: Improving Application Performance and Responsiveness
This module explains how to improve the throughput and response time of applications by using tasks and asynchronous operations.
Lessons
 • Implementing Multitasking by using Tasks and Lambda Expressions
 • Performing Operations Asynchronously
 • Synchronizing Concurrent Access to Data
Lab : Improving the Responsiveness and Performance of the Application
 • Ensuring that the User Interface Remains Responsive When Retrieving Data for Teachers
 • Providing Visual Feedback During Long-Running Operations
After completing this module, students will be able to:
 • Create tasks and lambda expressions to implement multitasking.
 • Define and use asynchronous methods to improve application responsiveness.
 • Coordinate concurrent access to data shared across multiple tasks by using synchronous primitives and concurrent collections.
Module 11: Integrating with Unmanaged Code
This module explains how to integrate unmanaged libraries and dynamic components into a C# application. This module also describes how to control the lifetime of unmanaged resources.
Lessons
 • Creating and Using Dynamic Objects
 • Managing the Lifetime of Objects and Controlling Unmanaged Resources
Lab : Upgrading the Grades Report
 • Generating the Grades Report by Using Microsoft Office Word
 • Controlling the Lifetime of Word Objects by Implementing the Dispose Pattern
After completing this module, students will be able to:
 • Integrate unmanaged code into a C# application by using the Dynamic Language Runtime.
 • Control the lifetime of unmanaged resources and ensure that they are disposed properly.
Module 12: Creating Reusable Types and Assemblies
This module explains how to examine the metadata of types by using reflection, create and use custom attributes, generate managed code at runtime, and manage different versions of assemblies.
Lessons
 • Examining Object Metadata
 • Creating and Using Custom Attributes
 • Generating Managed Code
 • Versioning, Signing and Deploying Assemblies
Lab : Specifying the Data to Include in the Grades Report
 • Creating the IncludeInReport Attribute
 • Generating the Report
 • Storing the Grades.Utilities Assembly Centrally
After completing this module, students will be able to:
 • Examine the metadata of objects at runtime by using reflection.
 • Create and use custom attribute class.
 • Generate managed code at runtime by using CodeDOM.
 • Manage different versions of an assembly and deploy an assembly to the Global Assembly Cache.
Module 13: Encrypting and Decrypting Data
This module explains how to encrypt and decrypt data by using symmetric and asymmetric encryption.
Lessons
 • Implementing Symmetric Encryption
 • Implementing Asymmetric Encryption
Lab : Encrypting and Decrypting Grades Reports
 • Encrypting the Grades Report
 • Decrypting the Grades Report
After completing this module, students will be able to:
 • Perform symmetric encryption by using the classes in the System.Security namespace.
 • Perform asymmetric encryption by using the classes in the System.Security namespace.
Du kan finde alle informationer om dette kursus ved at gå ind på http://www.4d.dk/Kurser/Udvikling/C%23/Ikke_angivet/291711

Har du spørgsmål?

Hvis du har yderligere spørgsmål til dette produkt eller ønsker at få fremsendt materiale i forbindelse med produktet, er du velkommen til at benytte kontaktformularen herunder.

MOC 20483: Programming in C#

Forhandler
4D konsulenterne
Normalpris
19.750,00 kr
Udsalgspris
19.750,00 kr
Normalpris
Udsolgt
Pris pr. stk.
pr. 
Eksklusiv moms.

Efter aftale / Kontakt for pris

Hvis du har valgt Efter aftale, kan du udfylde formularen nedenfor og så vender vi tilbage til dig og aftaler nærmere.

Har du spørgsmål?

Hvis du har yderligere spørgsmål til dette produkt eller ønsker at få fremsendt materiale i forbindelse med produktet, er du velkommen til at benytte kontaktformularen herunder.