Vandtætte betonkonstruktioner


Målgruppe
Kurset henvender sig primært til projekterende ingeniører.


 


Formål
Kursets formål er at give deltagerne indsigt i de teoretiske og praktiske forhold, der skal tages i betragtning ved projektering af vandtætte betonkonstruktioner.


 


Indhold
Forskellige muligheder for opnåelse af vandtætte konstruktioner gennemgås, bl.a. i forhold til tolagskonstruktioner (membranbeskyttet beton eller dobbelt-konstruktion) og elementkonstruktioner. Det primære fokus vil være på vandtætte etlagskonstruktioner af pladsstøbt beton. For denne konstruktionstype gennemgås betydningen af konstruktive forhold,
såsom konstruktionstykkelse, revner, fugeinddeling, støbeskel, støbetakt samt indflydelse af klimapåvirkninger i udførelsesfasen.


 


Med udgangspunkt i selve betonmaterialets tæthed over for vandgennemtrængning gennemgås muligheder for opnåelse af revnefri betonkonstruktion. Den nyeste teknologi i forbindelse
med hærdestyring præsenteres. For den mere almindelige situation, revnet beton, præsenteres den nyeste viden om betonens evne til selvtætning af revner ved vandgennemsivning.


En pålidelig revneviddeberegning er den vigtigste forudsætning for projekteringsmæssig udnyttelse af betons selvtætningsevne.


 


Derfor foretages en grundig gennemgang af metoder til beregning af revner i armeret beton.


Ud over disse materialerelaterede og ...

Vis mere

... konstruktive forhold gennemgås de specielle tæthedsforhold i forbindelse med samlingerne (støbeskel, fuger og gennemføringer).


 


Trods alle projekteringsmæssige bestræbelser forekommer af og til utætheder. Da den mest almindelige udbedringsmetode er injektion, gennemgås de forskellige materialers fordele og ulemper.


 


Emner
Konstruktionsudformning
Tæthedsniveauer
Etlags-/tolagskonstruktioner
Fugeinddelt/fugeløs
Revnestyring


 


Materialeforhold
Betonsammensætning
Hærdestyring
Selvtætning
Holdbarhed


 


Konstruktionsberegninger
Snitkræfter
Minimumsarmering
Revneviddeberegninger


 


Detaljer
Formankre
Støbeskel
Fuger
Rørgennemføringer


 


Injektion
Injektionsmaterialer


 


Kursusmateriale
Der er udviklet et sammenhængende kursusmateriale, der udleveres ved kursusstart.

Har du spørgsmål?

Hvis du har yderligere spørgsmål til dette produkt eller ønsker at få fremsendt materiale i forbindelse med produktet, er du velkommen til at benytte kontaktformularen herunder.

Vandtætte betonkonstruktioner

Forhandler
DKBI
Normalpris
5.300,00 kr
Udsalgspris
5.300,00 kr
Normalpris
Udsolgt
Pris pr. stk.
pr. 
Eksklusiv moms.

Efter aftale / Kontakt for pris

Hvis du har valgt Efter aftale, kan du udfylde formularen nedenfor og så vender vi tilbage til dig og aftaler nærmere.

Om leverandøren

Dansk Konstruktions- og Betoninstitut ejes af de største rådgivende ingeniørfirmaer og entreprenørselskaber. Aktionærerne er:

Alectia
COWI
Sweco Danmark
MT Højgaard
NCC Danmark
NIRAS
RAMBØLL
Instituttets hovedaktivitet er planlægning og gennemførelse af efteruddannelsesaktiviteter inden for byggeri og anlæg.

Kursusprogrammet tilrettelægges ud fra en målsætning om at dække byggebranchens behov for tekniske efteruddannelseskurser. Programmet planlægges i et tæt samarbejde med repræsentanter for aktionærfirmaerne.

Lærerkræfterne hentes primært blandt de samme firmaers specialister, men også fra andre firmaer, producenter, læreanstalter og institutter. Det tilstræbes, at lærerne repræsenterer såvel emnets teoretiske aspekter som dets tilpasning til hverdagens krav.

Planlægning og gennemførelse af forsknings- og udviklingsprojekter gennemføres, når der efter bestyrelsen skøn er behov herfor. Dette sker ligeledes i et samarbejde mellem aktionærfirmaerne. Dette sikrer, at projekterne er behovsbaserede og resultatorienterede. Resultaterne formidles ved udgivelse af rapporter og anvisninger samt ved indarbejdelse i kurserne.

Har du spørgsmål?

Hvis du har yderligere spørgsmål til dette produkt eller ønsker at få fremsendt materiale i forbindelse med produktet, er du velkommen til at benytte kontaktformularen herunder.