Om kunsten at armere beton / P202


Retningslinjer for hensigtsmæssig armeringsudformning


 


Målgruppe
Kurset henvender sig primært til projekterende ingeniører.


Formål
Kursets formål er at give deltagerne indsigt i hensigtsmæssige konstruktions- og armeringsudformninger, både hvad angår statisk
virkemåde og praktisk udførelse.


 


Indhold
Formler og beregningsudtryk er i dette kursus begrænset til et minimum.


Der gives en introduktion til armeret betons virkemåde, bl.a. med henblik på en forståelse af de vigtigste fysiske fænomener i forbindelse med projektering af betonkonstruktioner. Nogle vigtige regler for armering af beton gives. De vigtigste konstruktionstyper gennemgås,
herunder specielle armeringsproblemer som f.eks. koncentreret last, huller, vederlag mm.


Kurset tager bl.a. udgangspunkt i udførelsesmæssigt fornuftige armeringsarrangementer.


Armeringsudformningernes statiske virkemåde illustreres gennem simple statiske modeller.


Langt fra alle armeringsproblemer kan løses ved beregning, men må baseres på skøn og erfaringer. Mange af disse skøn og erfaringer videregives i kurset.


Afslutningsvis gennemgås eksempler på typiske fejlagtige beregninger og armeringsudformninger.


 


Emner

  • Generelt vedrørende armeret betons statiske virkemåde med fokus på sejhed, minimumarmering, betons trækstyrke, betons effektive styrke, stivhed og revner
  • Almene armeringsregler
  • Almene forhold som koncentreret last, knudepunkter, støbeskel, huller og rammehjørner
  • Gængs armeringsudformning i diverse konstruktionselementer, som f.eks. bjælker, søjler, plader, vægge, høje bjælker, konsoller, fundamenter og jordtrykpåvirkede konstruktioner
  • Faldgruber og eksempler på hyppige fejl i praksis
...

Vis mere

...
 


Kursusmateriale
Et til kurset udviklet kursusmateriale udleveres ved kursets start.

Har du spørgsmål?

Hvis du har yderligere spørgsmål til dette produkt eller ønsker at få fremsendt materiale i forbindelse med produktet, er du velkommen til at benytte kontaktformularen herunder.

Om kunsten at armere beton / P202

Forhandler
DKBI
Normalpris
9.000,00 kr
Udsalgspris
9.000,00 kr
Normalpris
Udsolgt
Pris pr. stk.
pr. 
Eksklusiv moms.

Efter aftale / Kontakt for pris

Hvis du har valgt Efter aftale, kan du udfylde formularen nedenfor og så vender vi tilbage til dig og aftaler nærmere.

Om leverandøren

Dansk Konstruktions- og Betoninstitut ejes af de største rådgivende ingeniørfirmaer og entreprenørselskaber. Aktionærerne er:

Alectia
COWI
Sweco Danmark
MT Højgaard
NCC Danmark
NIRAS
RAMBØLL
Instituttets hovedaktivitet er planlægning og gennemførelse af efteruddannelsesaktiviteter inden for byggeri og anlæg.

Kursusprogrammet tilrettelægges ud fra en målsætning om at dække byggebranchens behov for tekniske efteruddannelseskurser. Programmet planlægges i et tæt samarbejde med repræsentanter for aktionærfirmaerne.

Lærerkræfterne hentes primært blandt de samme firmaers specialister, men også fra andre firmaer, producenter, læreanstalter og institutter. Det tilstræbes, at lærerne repræsenterer såvel emnets teoretiske aspekter som dets tilpasning til hverdagens krav.

Planlægning og gennemførelse af forsknings- og udviklingsprojekter gennemføres, når der efter bestyrelsen skøn er behov herfor. Dette sker ligeledes i et samarbejde mellem aktionærfirmaerne. Dette sikrer, at projekterne er behovsbaserede og resultatorienterede. Resultaterne formidles ved udgivelse af rapporter og anvisninger samt ved indarbejdelse i kurserne.

Har du spørgsmål?

Hvis du har yderligere spørgsmål til dette produkt eller ønsker at få fremsendt materiale i forbindelse med produktet, er du velkommen til at benytte kontaktformularen herunder.