Leverandøraudit

Formål


Globalisering, outsourcing, krav om leverandørudvikling og procesoptimering har betydet stigende fokus på auditering af leverandørernes processer. I samarbejde med erfarne leverandørauditorer har vi udviklet et kursus, der omfatter leverandøraudit i forbindelse med godkendelse af nye leverandører, leverandøropfølgning og udvikling af leverandørsam-arbejde. Som en bonus er der også indlagt en opfølgningsdag, hvor du – efter du har afprøvet din nye viden i praksis – igen mødes med de øvrige kursister og udveksler erfaringer.


Opfølgningsdagen for kurset den 3.-4. marts 2020 er planlagt til den 11. maj 2020 og for kurset 5.-6. oktober 2020 er det den 10. december 2020.

Målgruppe


Kurset er relevant for medarbejdere, der skal gennemføre leverandøraudits, f.eks. indkøbere, kvalitetsmedarbejdere, produktionsteknikere, controllers og andre med leverandørkontakt. Kendskab til kvalitetsstyring vil øge udbyttet.

Indhold

  • Baggrundsforståelse for procesauditering
  • Værktøjer til planlægning, gennemførelse og opfølgning af leverandøraudits
  • Forberede praktisk gennemførelse af leverandøraudit
  • Opfølgning på gennemførte audits.

Elektronisk kursusmateriale
Kursusmaterialet fremsendes til dig pr. mail inden kurset. Ønsker du at have kursusmaterialet med i papirform, skal du ...

Vis mere

... selv sørge for at printe det ud inden kurset. Alle øvelser udleveres på kurset.


De nævnte priser er ekskl. moms.


Kurset er udbudt af: Bureau Veritas Certification Denmark A/S.

Leverandøraudit

Eksklusiv moms.

Efter aftale / Kontakt for pris

Hvis du har valgt Efter aftale, kan du udfylde formularen nedenfor og så vender vi tilbage til dig og aftaler nærmere.

Har du spørgsmål?

Hvis du har yderligere spørgsmål til dette produkt eller ønsker at få fremsendt materiale i forbindelse med produktet, er du velkommen til at benytte kontaktformularen herunder.