Beregning af betonkonstruktioner ved anvendelse af elastiske FE-programmer


Målgruppe
Kurset henvender sig primært til projekterende ingeniører.


 


Formål
Formålet med kurset er at give deltagerne indsigt i, hvorledes armerede betonkonstruktioner projekteres i såvel anvendelses- som brudtilstanden for snitkræfter og spændinger fastlagt vha. elastiske Finite Element programmer.


 


Indhold
I stadig stigende grad anvendes for betonkonstruktioner lineær-elastiske FE programmer til at fastlægge de snitkræfter og spændinger, som de ydre påvirkninger foranlediger. Programmerne
anvendes ikke blot til bjælker, plader, skiver etc., men også til komplekse konstruktioner sammensat af forskellige typer af
konstruktionsdele. FE-beregningerne kombineret med de lastkombinationer og lasttilfælde der skal undersøges leder til en endog særdeles omfattende og kompleks mængde data.


Lineær-elastiske FE programmer byder på en række problemer, når de benyttes til beregning af armerede betonkonstruktioner. Som eksempler kan nævnes spændingsspidser og ufleksible armeringsarrangementer. Kunsten består i at kunne styre beregningerne hen mod de resultater, der ønskes. Dette gøres eksempelvis ved at modellere konstruktionen med en stivhedsfordeling, som afspejler konstruktionens revnede tilstand og forventede armeringsarrangement. Specielt ved modellering af
sammensatte konstruktioner er det vigtigt at indtænke den forventede armeringsføring ved samlinger og hjørner, for at kunne ...

Vis mere

... styre de typer af snitkræfter, som optræder.


For ULS gives metoder og principper for fastlæggelse af armering og kontrol af betontryk for en række typer af konstruktionsdele og for samvirkningen af disse. For SLS gives for de samme konstruktionsdele principper for beregning af revnevidder.


 


Emner
Grundlæggende beregningsprincipper – elastisk, plastisk, urevnet/revnet tilstand
Elastiske FE-programmer - funktion, virkemåde, faciliteter og begrænsninger
Styring af snitkræfter/spændinger v.hj.a. stivheder – fx i forhold til spændingsspidser, styring af kræfter ved understøtninger og styring af armeringsudformning.
Håndtering af inddata – modellering af konstruktion under h. til understøtningsforhold og statiske virkemåde af typiske armeringsføringer.
Håndtering af beregningsdata – snitkræfter og deres kombinationer, lastkombinationer, lasttilfælde, inkl. indhyldningskurver, overskuelighed i fremstilling af data etc.
Armering af bjælker, skiver og plader i ULS – armeringsformler, spidsudjævninger etc.
Armering af bjælker, skiver og plader i SLS – revneviddebegrænsning
Armering af sammensatte konstruktioner i ULS – armeringsformler, spidsudjævninger, rammehjørner etc.
Armering af sammensatte konstruktioner i SLS revneviddebegrænsning
Metoder til vurdering af løsningers rigtighed.


 


Kursusmateriale
Til kurset er udviklet et kursusmateriale, der udleveres ved kursets start.

 

Har du spørgsmål?

Hvis du har yderligere spørgsmål til dette produkt eller ønsker at få fremsendt materiale i forbindelse med produktet, er du velkommen til at benytte kontaktformularen herunder.

Beregning af betonkonstruktioner ved anvendelse af elastiske FE-programmer

Forhandler
DKBI
Normalpris
5.300,00 kr
Udsalgspris
5.300,00 kr
Normalpris
Udsolgt
Pris pr. stk.
pr. 
Eksklusiv moms.

Efter aftale / Kontakt for pris

Hvis du har valgt Efter aftale, kan du udfylde formularen nedenfor og så vender vi tilbage til dig og aftaler nærmere.

Om leverandøren

Dansk Konstruktions- og Betoninstitut ejes af de største rådgivende ingeniørfirmaer og entreprenørselskaber. Aktionærerne er:

Alectia
COWI
Sweco Danmark
MT Højgaard
NCC Danmark
NIRAS
RAMBØLL
Instituttets hovedaktivitet er planlægning og gennemførelse af efteruddannelsesaktiviteter inden for byggeri og anlæg.

Kursusprogrammet tilrettelægges ud fra en målsætning om at dække byggebranchens behov for tekniske efteruddannelseskurser. Programmet planlægges i et tæt samarbejde med repræsentanter for aktionærfirmaerne.

Lærerkræfterne hentes primært blandt de samme firmaers specialister, men også fra andre firmaer, producenter, læreanstalter og institutter. Det tilstræbes, at lærerne repræsenterer såvel emnets teoretiske aspekter som dets tilpasning til hverdagens krav.

Planlægning og gennemførelse af forsknings- og udviklingsprojekter gennemføres, når der efter bestyrelsen skøn er behov herfor. Dette sker ligeledes i et samarbejde mellem aktionærfirmaerne. Dette sikrer, at projekterne er behovsbaserede og resultatorienterede. Resultaterne formidles ved udgivelse af rapporter og anvisninger samt ved indarbejdelse i kurserne.

Har du spørgsmål?

Hvis du har yderligere spørgsmål til dette produkt eller ønsker at få fremsendt materiale i forbindelse med produktet, er du velkommen til at benytte kontaktformularen herunder.