Mindfulness - kursus i at opnå større nærvær i hverdagen

Få en vej til øget arbejdsglæde og sundhed med Mindfulness


 


 


Har du ofte en fornemmelse af ikke at have tid nok? Vi råber alle på mere tid, men i virkeligheden er det ikke mere tid vi har brug for. Det vi har brug for, er at opøve evnen til at være nærværende i den tid vi har. Kender du følelsen af at dit liv er et tog du løber bagved, og en sjælden gang får du sat dig op i den bageste vogn for at nyde udsigten - for en kort stund?


 


Der er hele tiden så meget vi skal nå, og vi løber stærkere og stærkere for at nå det.


Det synes som om tid er blevet en mangelvare, men i virkeligheden handler det om vores evne til nærvær i den tid vi har til rådighed. I en tid hvor vi konstant bliver udsat for massive mængder af input, der konkurrerer om vores opmærksomhed, er træningen af et større nærvær i dagligdagen blevet afgørende for om vi bliver væltet omkuld af stress, jag ...

Vis mere

... og fravær. Eller om vi når at opleve alt det smukke livet byder på: Livskvalitet, arbejdsglæde og meningsfylde.


 


Nødvendigheden af at være nærværende i arbejdslivet viser sig i tal om stress, sygefravær, mistrivsel og udbrændthed.  Mindfulness er et vigtigt redskab til stresshåndtering og kan være med til at skabe bedre balance i arbejdslivet. Det kan fungere som en ”vaccination” mod stress.


 


Mindfulness i arbejdslivet har en masse helt konkrete positive effekter - lige fra mindre sygefravær, bedre omstillingsevne, bedre trivsel,  større kreativitet og større mentalt overskud - blot nogle få eksempler på de mange gevinster der er frugten af at træne sin kapacitet for nærvær. Måske vigtigst af alt er de følelsesmæssige og sjælelige gevinster der ikke kan undgå at smitte af på kvaliteten af dit arbejde, men også langt ind i privatlivet.


 

Hvem deltager på kurset i Mindfulness


Kurset henvender sig til dig der ønsker mindre stress i dit arbejdsliv og som er interesseret i at træne mindfulness i hverdagens arbejdssituationer med det formål at opleve større nærvær. Det kan også anbefales til dig hvor nærværende kontakt med andre er en væsentlig del af dit arbejde.Kurset kan fx tilrettelægges, så det både matcher en medarbejder- eller ledergruppes behov. Det er erfaringen at det højner trivslen, gør fællesskabet stærkere og harmoniserer relationerne i gruppen. At tage på denne indre rejse sammen kan være en måde at tage hånd om gruppens trivsel.


 

Dit udbytte af kurset i Mindfulness


Mennesker på en arbejdsplads er i kontakt hele tiden - også når vi ikke synes at være det. Vi er ubevidst forbundet med hinanden og påvirker derfor hinanden med vores følelsesmæssige og bevidsthedsmæssige tilstande. Hvordan du kan forbedre din egen trivsel og bidrage til gruppens/virksomhedens trivsel, er en del af den indsigt, du får med dig på vores kursus. Du lærer at vende dig indad mod dit eget nærvær og hvordan du kan opøve en bedre kontakt til dig selv. Du lærer at koble dig på dit hjertes intelligens og dets visdom ud fra den nyeste videnskabelige forskning.Undervisningen er rettet mod arbejdslivet og deltagerne får konkrete værktøjer og teknikker til at træne og integrere nærværet i forskellige arbejdssituationer.


 

Indholdet på kurset i Mindfulness


Dette kursus er designet til at give dig indsigt i og redskaber til at opleve:

 • Bedre overblik, større klarhed, følelsen af at have tid og nærvær
 • Ro og mere overskud i hverdagen
 • Bedre kontakt med dig selv og dine følelser
 • Mindre stress og bedre til at håndtere stressede situationer
 • Større bevidsthed om hvordan du kan gøde din egen trivsel og arbejdsglæde
 • Bedre og mere nærværende kontakt med andre mennesker
 • Viden om og redskaber til at koble dig på dit hjertes intelligens
 • Større oplevelse af meningsfylde i dit arbejdsliv
 • Større kreativitet
 • Mere glæde generelt
 • Bevidsthed om hvordan vi mennesker er i kontakt på mange planer

Indholdet på kurset veksler mellem teori, øvelser og træning. Deltagerne får direkte erfaring med det stof der undervises i og kommer hjem med redskaber der er lige til at gå til.


 

Det får din virksomhed ud af kurset


Videnskabelige undersøgelser viser at folk bliver mere effektive, produktive og mindre stressede på deres arbejde når de laver åndedrætsøvelser og lever med mindfulness i hverdagen. De bliver også lykkeligere, idet folk, der mediterer dagligt, har mere aktivitet i det hjernecenter der styrer optimisme, lykkeniveau, kreativitet og vitalitet.


 


Derudover bliver hjernens evne til at kapere forandringer og lære nye ting forbedret. Dette betyder ifølge amerikanske og engelske undersøgelser, at medarbejdere, der mediterer, bliver bedre til at løse nye opgaver og acceptere organisatoriske ændringer. Sidst, men ikke mindst: Mindfulness har en gavnlig effekt på det psykiske arbejdsmiljø - trivslen i virksomheden øges og sygefraværet bliver mindre.


 

Kurset kan bestilles som et internt firmakursus


Kurset kan skræddersyes så det tilpasses din organisation, fx som kursus for en gruppe medarbejdere eller ledere med mulighed for at følge op med individuelle forløb. Det kan anbefales som en del af et ledelsesudviklingsforløb og/eller som et led i en trivselsproces. Kurset kan også tilbydes som workshop til en temadag. Kontakt os for mere information og vejledning.


 

Din underviser er Bettina Vilmun


Bettina Vilmun er din guide udi nærværets kunst på dette kursus.  Hun er uddannet MBSR-lærer (Mindfulness Baseret Stress Reduktion) fra Dansk Center for Mindfulness, Århus Universitet og University of Massachusets. Hun er desuden uddannet Psykoterapeut og proceskonsulent.


Mindfulness er en integreret del af hendes arbejde med erhvervslivet, hvor hun blandt andet laver ledelsesudvikling, kompetenceudvikling – udvikling af personlige kompetencer - trivselsprocesser,  meditation og  mindfulness.


Derudover har Bettina en baggrund som journalist og har skrevet bogen ”Mærk Livet – elsk med nuet og bliv mere nærværende i dit liv”. Hun har i mange år beskæftiget sig med mindfulness i sit arbejde med erhvervslivet og laver MBSR-forløb for sygemeldte og stressramte mennesker i  Jobcentre.


 


 

Referencer på kurset i Mindfulness


Bettina Vilmun har haft deltagere på kurser om mindfulness og stresshåndtering fra bl.a.:European Environment Agency , Region Hovedstaden, Køge kommune, Novo Nordisk A/S, Novozymes, GSK, Albertslund Kommune, Socialministeriet, Ferrosan, Tyretrust, Widex, Greenland Contractors, McKinsey & Co., Man Diesel, PFA Pension, Døvefilm, Vejdirektoratet, DFL, Post Danmark Transport, Kcllert, Handleskolen Minerva, DONG Energy, Nordea Liv og Pension, Beredskabsstyrelsen, Telia Danmark, Chas. Hude A/S, Køge Kommune: Teknisk Forvaltning, Kalundborg Kommune, Forsvarsstaben, Jensen Nedrivning A/S, Hoffmann, Post Danmark, Inco Danmark, Lægemiddelstyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, Lauritz Knudsen A/S.

Mindfulness - kursus i at opnå større nærvær i hverdagen

Eksklusiv moms.

Efter aftale / Kontakt for pris

Hvis du har valgt Efter aftale, kan du udfylde formularen nedenfor og så vender vi tilbage til dig og aftaler nærmere.

Har du spørgsmål?

Hvis du har yderligere spørgsmål til dette produkt eller ønsker at få fremsendt materiale i forbindelse med produktet, er du velkommen til at benytte kontaktformularen herunder.