Narrativ Coaching – gå på opdagelse i fortællinger

Få ny inspirende kraft til dine coachende samtaler


Ønsker du ny viden og inspiration til dine professionelle samtaler, så vil denne uddannelse i narrativ coaching være noget for dig. Uddannelsen vil give dig en ny tilgang til den coachende samtale – hvor du går på opdagelse i fortællinger, som kan handle om såvel privat- som arbejdsliv.


Du får både metoder til at se på det, der er vanskeligt i fokuspersonens liv og metoder til at gå på opdagelse i de livgivende fortællinger, hvor fokuspersonen finder fodfæste og bliver i stand til at foretage nye vigtige skridt i livet.


Med uddannelsen får du en metodisk tilgang til at gå på opdagelse i tanker, følelser og handlinger, som styrker fokuspersonens livskraft og letter det pres, som ofte opleves. Fokuspersonen vil gennem processen opleve, at der skabes et mere solidt ståsted i livet, som giver både glæde og mening. Hvem deltager på uddannelsen i narrativ coaching?

Du kan være konsulent, leder, vejleder, behandler eller coach. Fælles for deltagerne er, at de arbejder med den professionelle samtale i deres dagligdag, og at de ønsker nye livskraftige veje og metoder. 

...

Vis mere

...

Udbytte for deltageren


Du får nye måder at tænke om det, der er vanskeligt i livet og nye metoder til at lytte og spørge på. Du styrker din evne til at gå på opdagelse i fortællinger og skabe mening og ny livskraft hos fokuspersonen. Du vil på uddannelsen også selv opleve værdien af en narrativ tilgang og finde frem til det, der er vigtigt i dit eget liv og hvilke skridt, der nu bliver afgørende for dig.
 

Udbytte for virksomheden


Virksomheden vil opleve en medarbejder der bliver endnu bedre til at gennemføre professionelle samtaler og styre processer, som åbner op til de mange livgivende fortællinger i virksomheden, der bidrager til at styrke arbejdsglæden, værdierne og fællesskabet.Underviser


Jørgen Juul Jensen underviser på Fortunas uddannelser i Narrativ coaching og Facilitering af gruppesamtaler. Han er en megen erfaren underviser og coach, der mestrer kunsten at skabe berigende samtaler med mennesker, der befinder sig i meget forskellige livssituationer.

Deltagerne vurderer Jørgen Juul Jensens kurser og uddannelser som meget inspirerende. De værdsætter især koblingen mellem teori og praksis, som gør dem i stand til at forankre den nye viden i den konkrete kontekst, som de befinder nu sig i. 
   


Form og varighed


Uddannelsen strækker sig over i alt 5 dage - 2 x 2 dage og 1 afsluttende dag.


Der veksles mellem indlæg, demoer, træning, fælles drøftelse og øvelser med brug af træningskort, hvor du træner din narrative coaching i praksis. Mellem modulerne træner du også det, som du har lært på kursusdagene.


Holdet er på maximalt 10 deltagere for at sikre tid til såvel gruppeprocesser som plads til den enkelte deltagers proces og udvikling.
 

Kursets indhold


DAG 1. På opdagelse i fortællinger og det der er svært 


Der arbejdes med:

 • Træning i at samtale om det der er vanskeligt i arbejds- eller privatliv
 • Navngivning og afgrænsning af problemet
 • Vanskelighedens effekt på fokuspersonens liv
 • Forholde sig til det vanskelige og lette presset på personen.
   

DAG 2. På opdagelse i livgivende fortællinger


Der arbejdes med:

 • Foretrukne og livgivende fortællinger
 • Personens respons, intentioner og værdier som et grundlag til at finde fodfæste
 • Identitet og det som personen gerne vil bidrage med
 • Handlingernes landskab hvor der kan tages nye meningsfulde skridt.
   

DAG 3. På opdagelse efter stærke gensidige relationer


Der arbejdes med:

 • Historier hvor der har været gensidige relationer
 • De livskraftige fortællinger om et fælles VI
 • Deltagerne på holdet inddrages som inspirerende vidner.
 • En aktiv samarbejdsrelation mellem coach og fokusperson.
   

DAG 4. På opdagelse efter et sted med mindre pres


Der arbejdes med:

 • En forståelse af den moderne magt som presser os til at leve op til tidens normer
 • Forståelse af de kulturelle sammenhænge som vi hver især befinder os i
 • Hvordan presset kan lettes fra fokuspersonens skuldre
 • Vej til at blive en aktør der tager betydningsfulde skridt.

DAG 5. Deltagerne demonstrerer deres narrative praksis


Den sidste dag på uddannelsen gennemfører deltagerne en session i narrativ praksis med en gæst eller kursusdeltager, hvor holdet inddrages som vidner. Alle får efterfølgende feedback fra underviseren på deres coachingpraksis.
 

Narrativ Coaching – gå på opdagelse i fortællinger

Eksklusiv moms.

Efter aftale / Kontakt for pris

Hvis du har valgt Efter aftale, kan du udfylde formularen nedenfor og så vender vi tilbage til dig og aftaler nærmere.

Har du spørgsmål?

Hvis du har yderligere spørgsmål til dette produkt eller ønsker at få fremsendt materiale i forbindelse med produktet, er du velkommen til at benytte kontaktformularen herunder.