Uddannelse i gruppe- og teamsamtaler

Uddannelse i gruppe- og teamsamtaler

Lær at facilitere samtaler der styrker samarbejdet og effektiviteten i teamet

Mange ledere og konsulenter har været på kursus i at håndtere samtaler én til én, men har alligevel undertiden vanskeligheder med at tackle ledelsen og kommunikationen i hele gruppen eller teamet. Især forekommer det, når der er et stort arbejdspres, stress og konflikter i gruppen.Formål

Formålet med denne uddannelse er at give dig som leder en teoretisk viden og praktiske færdigheder til at styrke din evne til at lede grupper og teams og skabe værdi i organisationen. Og til at navigere, når der er en manglende forståelse for ledelsens mål og for hinandens arbejde og intentioner.

Formålet er desuden at udvikle dine kompetencer og give dig metoder til at bruge fortællingernes kraft til at skabe undersøgende, reflekterende og dialogiske processer, der øger motivationen og trivslen i teamet. Dette gøres med afsæt i en coachende og faciliterende tilgang, hvor mening skabes via kursusdeltagernes egne oplevelser og fortællinger.

Arbejdet med denne tilgang vil både gøre dig bedre i stand til at arbejde ...

Vis mere

... forebyggende ved i tide at opfange signaler på stress og konflikter. Men også bedre til at håndtere samtaler med teamet hvis pres, stress og konflikter er ved at blokere for teamets samarbejde og effektivitet.Hvem deltager?


Uddannelsen henvender sig til dig, der allerede arbejder med eller skal til at arbejde med facilitering og coaching af større og mindre grupper og teams. Du kan fx arbejde som teamleder, gruppeleder, projektleder, proceskonsulent eller andet, hvor du har til opgave at lede møder og projekter, håndtere konflikter og stress, skabe motivation m.m.


Forløbet er velegnet til følgende arbejdsområder:

  • Konsulenter og ledere, der ønsker at opkvalificere deres kompetencer, når de arbejder med at udvikle og påvirke mennesker gennem kommunikation. Det kan være som coach, mentor, vejleder, underviser, sparringspartner og problemløser.
  • Konsulenter og ledere, der har arbejdsopgaver, hvor teams såvel mindre som større, skal styrke og forandre relationerne i teamet/organisationen, så de får medejerskab og ansvar i deres egen opgaveløsning.

Indhold og udbytte

På denne uddannelse bliver du mere klar på dine positioner som leder og lærer at arbejde med facilitering og coachende samtaler med grupper. Du lærer metoder til, hvordan du som leder på en konstruktiv måde kan støtte gruppen til at tale om dét, der er vanskeligt og træner metoder til at åbne op for den kreative kraft, der netop ligger i forskellighederne i gruppen. Du lærer endvidere at lytte, spørge og udfolde de mere foretrukne fortællinger, der styrker gruppen og de indbyrdes relationer.

Du får en baggrundsforståelse, der tager udgangspunkt i fortællinger. Desuden en viden dels omkring arbejdspres og stress og dels omkring konflikthåndtering, og hvordan du kan bidrage til at styrke trivslen og gruppens samarbejde. Du får masser af træning i at fungere som facilitator og coachende procesleder og bliver meget mere klar på, hvordan du bidrager til at skabe involverende arbejdsprocesser med mening, klarhed og retning for teamet. Effekten er mere motiverede og robuste medarbejdere og dermed øget effektivitet.

Uddannelse i gruppe- og teamsamtaler

Eksklusiv moms.

Efter aftale / Kontakt for pris

Hvis du har valgt Efter aftale, kan du udfylde formularen nedenfor og så vender vi tilbage til dig og aftaler nærmere.

Har du spørgsmål?

Hvis du har yderligere spørgsmål til dette produkt eller ønsker at få fremsendt materiale i forbindelse med produktet, er du velkommen til at benytte kontaktformularen herunder.