Kursus on Demand: Business Case og gevinstrealisering


På kurset får du mulighed for at (videre-)udvikle en medbragt business case og udarbejde et gevinstoverblik, der er hjertet i enhver god business case. Undervejs vil gevinstrealiseringsudfordringerne blive belyst fra forskellige vinkler, og du vil udarbejde starten på en gevinstrealiseringsplan.


Kurset anvender internationalt anerkendte metoder, der omsættes til en praktisk dansk virkelighed med anvendelse af instruktørens og kursisternes praktiske erfaringer.


Målet er at give dig værktøjer til at få styr på business casen og gevinstrealiseringen. Vi har fokus på business casens indhold og tilblivelse, samt videre liv og realisering. Business casens forretningsmæssige sammenhæng - dvs. sammenhæng med forretningsmodel og strategi - vil også komme i fokus ligesom interessent afdækning, forandrings- og risiko-håndtering indgår i kurset.


Du vil med andre ord blive klædt godt på til at arbejde med business cases i sammenhæng med virksomhedens øvrige problemstillinger og prioriteringer.


Følgende emner vil blive behandlet:


• Business case – ”fundamentals” – gennemgang af modeller, processer og værktøj
• Fastlæggelse af gevinster og etablering af gevinstoverblik
• Estimering af omkostninger og gevinster samt beskrivelse af forudsætninger
• Gevinstrealisering og planlægning samt opfølgning
• Business casen og forretningsmodellen ...

Vis mere

... samt det strategiske ophæng
• Forandringsledelse, risikostyring og interessenthåndtering
• Præsentation af business casen


Kurset forløber som en vekselvirkning mellem teori, diskussioner, og gruppearbejde omkring de medbragte business cases. Kursisterne opfordres til at tage en business case i en meget tidlig version (version 0.5) med til kurset, som der videreudvikles på under kurset. Business casen fungerer som den gennemgående case under hele kursusforløbet. 


 

Program

Dag 1


 09.00 -16.00 


Introduktion og baggrund til business cases (1 time)
- Velkomst og introduktion
- Introduktion til business cases
- Her beskrives baggrunden
- Formålet, udviklingen indenfor området
- Rammerne for arbejdet


Modeller og proces (1 timer) 
- Overblik over business case modellerne
- Processen for udarbejdelsen af en business case


Vi arbejder med business casen (4 timer) 
- Første udgave af business casen (SOP)
- Anden udgave af business casen (SOC)


Progression og inspiration (1 time)
- Opsamling og evaluering

Dag 2


 09.00 - 16.00 


Introduktion til dagens emner (1/2 time)
- Introduktion
- Opsamling på dag 1.


Vi arbejder med business casen (6 timer) 
- Tredje udgave af business casen (OBC)


Progression og inspiration (1/2 time)
- Nyt i læringsrummet

- Opsamling og evaluering

Dag 3


09.00 -16.00 


Introduktion til dagens emner (1/2 time)
- Introduktion
- Opsamling på dag 2.


Vi arbejder med business casen (6 timer)  
- Den fulde udgave af business casen (FBC)


Progression og inspiration (1/2 time)
- Yderligere viden og vidensdeling
- Hvad kan gøre kurset bedre til næste holdMålgruppe & forudsætninger


Den typiske deltager er en program- eller projektleder, linjeleder eller et medlem af en stabsfunktion, der er involveret i realiseringen af de gevinster, som virksomhedens projekter har til formål at opnå.


Kurset er også relevant for medarbejdere, der indgår i styregrupper enten som medlem eller som styregruppeformand.


Der er ingen forudsætninger bortset fra, at kursisten skal have interesse for sammenhængen mellem investeringer og gevinster, dvs. interesse for de forretningsmæssige aspekter ved (teknologi-) investeringer.


 


Dette kursus udbydes kun som Kursus on Demand - det vil sige et lukket firma kursus, der tager udgangspunkt i Jeres organisations ønsker, når i har behovet. 

Kursus on Demand: Business Case og gevinstrealisering

Eksklusiv moms.

Efter aftale / Kontakt for pris

Hvis du har valgt Efter aftale, kan du udfylde formularen nedenfor og så vender vi tilbage til dig og aftaler nærmere.

Har du spørgsmål?

Hvis du har yderligere spørgsmål til dette produkt eller ønsker at få fremsendt materiale i forbindelse med produktet, er du velkommen til at benytte kontaktformularen herunder.