Avanceret C#

Beskrivelse


På dette kursus gennemgås de nyeste og mest avancerede aspekter af C#, så udviklere med grundlæggende erfaring i tidligere versioner af C# får opdateret kompetencerne til state-of-the-art C#. Du vil inden for hver lektion få en grundig gennemgang af de avancerede features af C# baseret på teori og eksempler, samt muligheden for selv at prøve dem i praksis.


C# og .NET har gennemgået nogle kraftfulde opdateringer de senere år, som har tilført både sprog og framework nogle særdeles stærke features. I de senere år er de asynkrone programmeringskonstruktioner og klasser tilføjet, hvilket åbner for, at der overraskende let kan skrives højtydende parallelle programmer med C#.


Endnu en gang fire fantastiske kursusdage hos jer med en super oplagt underviser.
- Flemming Boelt, PFA Pension

Deltagerprofil
Kurset er for dig, der gerne vil lære de avancerede og mest moderne aspekter af C#. Du har måske erfaring som erfaren udvikler i et andet programmeringssprog end C#, men har lyst til at grave dybere i detaljen og måske mangler at lære de ting, hvor C# har nogle elementer, der ikke findes i andre sprog.


Du forventes at have ...

Vis mere

... praktisk erfaring med grundlæggende C# samt objektorienteret udvikling, mindst svarende til de første 4 kursusdage af kurset 87356 Grundlæggende C#


Jesper er en virkelig god underviser som formår at formidle et nogen gange svært emne på en spændende og forståelig måde, så man får en grundig indsigt i C# sproget og alle dets muligheder.
Peter Rose, DR

Indhold Dag 1-2:

Lektion 1. Avancerede Typer og Metoder

Typer
Iteratorer vha. yield return og yield break
Rekursive typer
Anonyme typer
Metoder
Extension-metoder
Tupler og andre nye typer


Lektion 2. Delegates, Events og Lambda-udtryk

Delegates
Indbyggede delegate-typer som Action og Func
Type-varians
Events
Anonyme metoder
Lambda-udtryk


Lektion 3. LINQ

LINQ keywords og struktur
LINQ query-metoder
Avancerede operationer vha. LINQ
LINQ to XML
LINQ to Entities
Expression Trees


Dag 3-4:
Lektion 4. Operator Overloading

Overloading af operatorer
Implicitte og eksplicitte konverteringer


Lektion 5. Object Lifetime

Garbage Collection
Class destructors
Implementing IDisposable
GC-klassen


Lektion 6. Dynamiske Typer

Dynamic Language Runtime
Dynamic som keyword
Dynamiske typer i C#


Lektion 7. Asynkron Programmering

Parallel-klassen
Parallel LINQ
Tasks og Task Combinators
Async og await
Concurrent Collections


Lektion 8. Nyheder i C# seneste version

Static usings
Null-conditional operator og nameof
String interpolation
Index initializers og Add() extensions
Exception-ændringer
Auto-property initializers
Expression-bodied members
Kursusmateriale
På kurset benyttes et unikt materiale hvor de enkelte emner er understøttet af noter, videoer og en masse opgaver med løsninger. Materialet vil være tilgængeligt ca. 14 dage før kurset og et par måneder efter kurset, det er muligt at downloade materialet til eget brug – dog er videoerne kun tilgængelige i forbindelse med kurset.

Underviser
Undervisningen foretages primært af Martin Esmann.


Martin Esmann is a dedicated and passionate developer with a deep focus on Microsoft Technologies like .NET. He has developed various solutions ranging from enterprise expense systems to apps for Windows Phone and Windows Store. With the role as Technical Evangelist in Microsoft he has also been speaker at many conferences both Microsoft and non-Microsoft events, given guest lectures at universities on topics ranging from apps development to compiler implementations and F#.Avanceret C#

Eksklusiv moms.

Efter aftale / Kontakt for pris

Hvis du har valgt Efter aftale, kan du udfylde formularen nedenfor og så vender vi tilbage til dig og aftaler nærmere.

Har du spørgsmål?

Hvis du har yderligere spørgsmål til dette produkt eller ønsker at få fremsendt materiale i forbindelse med produktet, er du velkommen til at benytte kontaktformularen herunder.