Accelereret indlæring

Beskrivelse


Når nye produkter, teknologier og forretningsmodeller eroderer (disrupter) vores måde at lave forretning på, vores måde at indgå i en organisation og vores kompetencer, er det hele tiden vigtigt at kunne tillære sig nye ting på kortest mulige tid. Traditionelle tilgange til læring og kompetenceudvikling, i deres grundighed og langsommelighed og med falske myter om indlæring, bliver en hæmsko for ny viden og oplæring af nyt personale. På dette kursus lærer du, hvordan du med mennesket i fokus får medarbejderen til hurtigere at understøtte virksomhedens mål.
Optimer læringen hos den enkelte medarbejder
Dansk erhvervsliv står overfor en stor udfordring med at få overført en masse gammel viden til nye medarbejdere. Det være sig i formel uddannelse, oplæring af nye medarbejdere eller nye specialister. For at blive ekspert skal der 10.000 timer til, men det er faktisk muligt, at blive rigtig god på langt kortere tid med en smart, struktureret og fokuseret indsats på de områder, som kan løfte medarbejderen mest.

Deltagerprofil
Dette kursus henvender sig til ledere på alle plan, som ønsker at hjælpe deres specialister med at oplære nye folk i organisationen. Traditionelle HR-strategier ...

Vis mere

... vil blive udfordret, og kurset henvender sig derfor også til mennesker som arbejder med HR-udvikling.

Udbytte
Hurtigere oplæring af nye medarbejdere eller specialister
Mere effektiv vidensoverførsel fra specialister til generalister
Nye måder at anskue læring på i organisationen
En grundlæggende forståelse af at “lære at lære”
Metoder til at hjælpe dine medarbejdere


Indhold
Sådan fungerer en hjerne i en læringssituation
Dekonstruktion af færdigheder og kompetencer
Fra individuel læring til teams
Sådan laver du en effektiv læringsplan sammen med din medarbejdere
Hvem fastsætter rammer, mål og formål for oplæringen?
Hvordan danner du effektive feedbackloops?
Sådan sikres, at det lærte bliver husket


Form
Undervisningen tager udgangspunkt i hvordan hjernen fungerer. Ingen læringsstrategier eller planer vil lykkes, hvis vi ikke forstår, hvordan den enkelte hjerne fungerer. Fra det udgangspunkt kan vi accelerere vores læring gennem fokuseret og smarte tilgange til det at lære både individuelt og i grupper.


Kurset vil bestå af en introduktion til neuropædagoiske teorier, praktiske eksempler, erfaringsudveksling og øvelser. Grundlæggende elementer er overblik, struktur, fokus, planlægning og hukommelse.

Underviser
Mads er en af Danmarks “rising stars” indenfor læring og hjernen. Hans passion for dette emne skinner igennem i hans måde at undervise på, som er både engagerende og provokerende. Mads er uddannet cand.merc og har siden 2009 hjulpet specialister i at lære hurtigere og smartere. Mads er desuden er certificeret hos Tony Buzan.

Læs mere
Hvis du vil vide mere om Disruptive Learning, kan du læse denne artikel. Du kan også få indblik i, hvordan du bliver hurtiglæser her.


Disrupt din læringskurve
Boost din faglige opdatering
Accelereret indlæring

Eksklusiv moms.

Efter aftale / Kontakt for pris

Hvis du har valgt Efter aftale, kan du udfylde formularen nedenfor og så vender vi tilbage til dig og aftaler nærmere.

Har du spørgsmål?

Hvis du har yderligere spørgsmål til dette produkt eller ønsker at få fremsendt materiale i forbindelse med produktet, er du velkommen til at benytte kontaktformularen herunder.